Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Röd profilbild med regionens logotype.
Pressmeddelande 2023-09-07

Personlarm fungerade inte

Region Kalmar län har gjort en anmälan om brister i säkerheten till Inspektion för vård och omsorg då ett larm inte fungerat.

I samband med ett patientmöte på psykiatriska kliniken i Kalmar blev situationen hotfull. Medarbetaren tryckte då på sitt personliga larm utan att det utlöstes.

Då det inför samtalet hade gjorts en bedömning om att det kunde finnas en viss risk fanns dock annan personal utanför samtalsrummet. Dessa kom snabbt till undsättning när den utsatte medarbetare ropade på hjälp.

Efter händelsen har det uppmärksammats brister i larmsystemet då det inte till fullo fungerar i en del lokaler i psykiatrihuset.

Larmleverantören kommer nu att kontrollera funktionen i samtliga rum och åtgärda bristerna.

Mer information

Ulrika Rosenqvist, basenhetschef, psykiatriska kliniken, Kalmar                
0480-814 75

 

Uppdaterad 7 september 2023 Lämna synpunkter på innehållet