Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Bild på Region Kalmar läns logga.
Pressmeddelande 2024-02-19

Avtalet med Nybro Läkarcentrum sägs upp

Region Kalmar län har för avsikt att säga upp avtalet med Nybro Läkarcentrum AB där Astrakanen ingår. Anledningen är att vårdgivaren inte lever upp till de krav Region Kalmar län ställer på vårdenheter. Nybro Läkarcentrum får tre veckor på sig att besvara regionens uppföljning.

Efter upprepade konstaterade brister inom Nybro Läkarcentrums verksamhet krävde Region Kalmar län, i mars 2023, att bristerna skyndsamt skulle rättas till. I maj, förra året, skickade Nybro Läkarcentrum in en skriftlig åtgärdsplan. Regionen har efter det genomfört en egen uppföljning som mynnade ut i en uppföljningsrapport som publicerades 30 januari 2024.

I rapporten konstateras att Nybro Läkarcentrum fortsatt uppvisar stora brister, inte har genomfört åtgärdsplanen och inte heller gjort vad som krävs för att åtgärda bristerna.

Dessutom förekommer fortsatt otydliga och felaktiga rutiner, vilket visar på bristande ledarskap och dålig struktur som riskerar få konsekvenser för patientsäkerheten, medarbetare och samarbetspartners.

– Då bristerna är så pass allvarliga och dessutom har pågått under flera år är vi tvungna att agera, säger Sofia Hartz, planeringsdirektör på Region Kalmar län.  

Nybro Läkarcentrum lever inte upp till de krav som regionen ställer på vårdenheter inom Hälsoval Kalmar län. Inom tre veckor måste nu Nybro Läkarcentrum svara på Region Kalmar läns uppföljningsrapport. Om svaret uteblir eller inte är tillräckligt hävs avtalet.

Nybro Läkarcentrum har runt 11 000 listade patienter i Nybro och Emmaboda. Om avtalet avslutas listas de om till hälsocentralerna i Nybro och Emmaboda.

– Ingen blir utan vård. Vi förstår att patienter som är listade på de aktuella hälsocentralerna kan uppleva att det blir besvärligt, men vi gör detta med hänsyn till patienternas säkerhet, säger Sofia Hartz. 

Uppdaterad 19 februari 2024 Lämna synpunkter på innehållet