Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Bild på Tjustbanan
Pressmeddelande 2023-04-05

Effektivisering i kollektivtrafiken

Kollektivtrafiknämnden godkände på onsdagen en rad effektiviseringsåtgärder som berör tågtrafiken på Tjustbanan och viss busstrafik i Kalmar län.

Det senaste året har den allmän kostnadsökning påverkat stora delar av samhället inklusive Kalmar länstrafik. Framför allt är det stora kostnadsökningar för drivmedel som är orsaken till underskotten i kollektivtrafiken. För år 2022 rapporterade Kalmar länstrafik ett underskott på cirka 95 miljoner kronor. Prognosen för år 2023 är ett underskott på närmare 82 miljoner kr.

Åtgärder kommer att göras i tågtrafiken på Tjustbanan samt i viss busstrafik inom Kalmar län. Nedan redogörs beslut och uppdrag för effektiviseringsåtgärder som Kalmar länstrafik kommer att genomföra under år 2023.

Tågtrafik

Tågtrafiken på Tjustbanan har under det senaste året dragits med kvalitetsbrister och inställda tåg. Många av problemen kan kopplas till bristfälligt underhåll av järnvägen vilket leder till nedsatta hastigheter på banan samt stopp i tågtrafiken.

På grund av problematiken kommer vissa avgångar på Tjustbanan, Västervik - Linköping, att på kort sikt ersättas med buss. Detta för att säkerställa en mer tillförlitlig och tillgänglig tågtrafik på banan. Minskat antal tågavgångar ska minska belastningen på järnvägen till dess att Trafikverket rustat upp banan.

På vardagar kommer antal avgångar att minska från 16 till sex. Tre avgångar går från Västervik och tre från Linköping. På lördagar minskar det från 12 avgångar till fyra och på söndagar från 14 till fyra avgångar. Tågavgångarna som dras in kommer att ersättas med buss på ungefär samma avgångstider. Tidtabellen för bussarna anpassas så att byte till tåg i Linköping är möjligt.

Justeringen medför en besparing på cirka 15 miljoner kronor per år. Förändringen i tågtrafiken på Tjustbanan kommer ske som senast i augusti 2023, datum för skifte kommer fastställas under våren.

Busstrafik

Linjetrafiken med buss erbjuder på vissa håll ett större trafikutbud än vad som anges i Trafikförsörjningsprogrammet i Kalmar län. Programmet är beslutat av regionfullmäktige och innehåller ramar för hur många resenärer en avgång behöver för att den ska bedrivas. Avgångar med färre än 5 resenärer per enkeltur eller 10 resenärer per dubbeltur ska alltid genomlysas och antingen omformas, minskas i omfattning eller dras in. I samband med tidtabellskiftet i augusti 2023 kommer avgångar med färre än 5 resenärer per avgång att omformas eller dras in.

Justeringarna i augusti 2023 beräknas innebära en besparing på cirka 1,9 miljoner kronor. Vilka avgångar och linjer som påverkas kommer presenteras i juni 2023.

Kristdemokraterna och Moderaterna reserverade sig gemensamt mot besluten om effektivisering i tågtrafiken och busstrafiken till fördel för egna effektiviseringsåtgärder som presenterades på nämndsmötet den 16 februari tidigare i år. Sverigedemokraterna reserverade sig mot effektiviseringsbesluten till förmån för förslag från Kristdemokraterna och Moderaterna.

Uppdaterad 16 maj 2023 Lämna synpunkter på innehållet