Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Catrin Holgersson, Ismael Alabdullah Sharot, Karin Appelqvist, Nybro hälsocentral
Nyhet 2023-12-04

Nybro i spetsen för smartare användning av antibiotika

Antibiotikaresistens är ett växande problem över hela världen. Nybro är en av de hälsocentraler i landet som ska testa nya sätt att arbeta ”antibiotikasmart”.

Antibiotika räddar liv. Men felaktig och överdriven användning av antibiotika gör att bakterier blir motståndskraftiga mot läkemedlet. Det innebär att även vanliga bakterieinfektioner blir omöjliga att behandla.

På Nybro hälsocentral finns Ismael Alabdullah Sharot, Catrin Holgersson, Karin Appelqvist och Herman Björksved Boberg som deltar i det nationella projektet Antibiotikasmart Sverige tillsammans med Folkhälsomyndigheten.

Från egenvårdsråd till behandlingsrekommendationer 

Ismael, som är engagerad både nationellt i arbetet med antibiotika och i regionens STRAMA-grupp, var den som tog initiativ till arbetet.

- Hela samhället behöver hjälpas åt för att vi ska kunna fortsätta använda antibiotika mot infektioner, säger han. Hälsocentralerna har en central roll i detta. Vi i Nybro ligger ganska bra till redan men vi vill bli ännu bättre.

För att få en effektivare antibiotikaanvändning ska arbete ske på flera fronter. Det handlar om allt från egenvårdsråd i växeln till att bevaka statistik och behandlingsrekommendationer.

Informationsspridning viktig del

En viktig del är att göra patienterna mer medvetna om när antibiotika behövs och när det inte gör det. 

- Ibland handlar det snarare om att korta tiden för symtom eller symtomlindring, säger Ismael. Ta till exempel halsfluss där antibiotika bara förkortar bara symptomen med cirka två dagar. Många luftvägsinfektioner behöver inte alls antibiotika, som liksom akut bronkit och övre luftvägsinfektioner. Urinvägsinfektion är ett annat exempel där då 30 procent av kvinnor med urinvägsinfektioner blir bra bara med symtomlindring utan antibiotikabehandling.

"Vi behöver ta oss tid att förklara"

Samtidigt har vården delvis skapat problemet med överkonsumtion själva, menar Catrin, Ismael och Karin.

- Det är hastiga beslut och vi ska hinna mycket. Ibland är det lite för lätt att säga ja när patienten efterfrågar något. Men istället behöver vi ta oss tid att förklara för patienten varför inte antibiotika är den bästa lösningen.

Mer information 

Ismael Alabdullah Sharot
Specialistläkare i allmänmedicin & mikrobiologi
Nybro hälsocentral

ismael.alabdullah.sharot@regionkalmar.se

0481-447 60 (expedition Nybro hälsocentral)

 

Uppdaterad 4 december 2023 Lämna synpunkter på innehållet