Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp

Finansiering och bidrag

Region Kalmar län kan bidra med finansiering till insatser som stärker länets utveckling. Vi kan ge stöd till olika projekt, till organisationer eller till ditt företag.

Företagsstöd

Vi ger stöd till mindre och medelstora företag i Kalmar län. Syftet är att stimulera till en hållbar utveckling och tillväxt i hela länet.

Exempel på företagsstöd som erbjuds är stöd till nystartade företag, stöd till kommersiell service och stöd till nyinvestering i byggnader, maskiner eller inventarier.

Projektstöd

Vi stödjer utvecklingsprojekt inom näringsliv, kultur, turism och landsbygdsutveckling. Syftet är att stimulera tillväxt och öka attraktionskraften i länet.

Projektmedel kan beviljas till offentliga förvaltningar, föreningar och organisationer. Normalt kan inte enskilda personer eller företag vara sökande.

Kulturstöd

Region Kalmar län ger verksamhetsbidrag till kulturverksamheter i Kalmar län. Stödet ska bland annat att verka för ett brett och mångfacetterat kulturliv i hela länet och att förvalta och utveckla ett rikt konst- och kulturliv med konstens egenvärde som grund.

Vi kan också ge medel till kulturprojekt och aktiviteter som är under uppbyggnad och utveckling. Stödet ska främja insatser som skapar förutsättningar för en likvärdig tillgång till kultur i hela länet.

Kulturstipendium

Region Kalmar län delar årligen ut arbetsstipendium och belöningsstipendium till personer, grupper eller organisationer.

Belöningsstipendiet delas ut som uppskattning för mångåriga och värdefulla insatser i Kalmar läns kulturliv.

Arbetsstipendium delas ut till person, grupp eller förening som är verksam och bosatt eller har sitt säte i Kalmar län. Arbetsstipendiet ska göra det möjligt att koncentrera sig på och utveckla sitt arbete.

Stöd till civilsamhället

Region Kalmar län ger stöd och bidrag i olika former till civilsamhället. Stödet ska främja ett tryggt liv i en god miljö och en välfärd som ger förutsättningar för hälsa och välbefinnande hos invånarna i Kalmar län.

Civilsamhället spelar en viktig roll för hållbar utveckling med sin förmåga att fånga upp och möta behov där den offentliga sektorn inte har tillräcklig kunskap eller kapacitet.

Stöd kan ges i form av organisationsbidrag till ideella föreningar och studieförbund eller som projektbidrag till särskilda satsningar.