Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Dekorativ bild
Nyhet 2023-04-27

Regionfullmäktiges sammanträde

Den som utsatts för ett sexuellt övergrepp och söker vården behöver inte betala för första vårdbesök och ett första återbesök. Fler återbesök kan vara gratis.

Beslutet vid regionfullmäktige på torsdagen i Mönsterås innebär att vid fler besök inom vården kan verksamheten själva besluta om dessa ska vara avgiftsfria eller inte.

Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna ville att det generella beslutet om avgiftsfrihet skulle gälla återbesök utan begränsningar. Partierna ville inte att denna fråga skulle läggas över på enskilda basenhetschefer inom vården. Deras krav röstades dock ned med siffrorna 35-32.

Under förmiddagen redogjordes också för patientnämndens verksamhetsberättelse för 2022. Vidare antogs bland annat en ny modell för prisjusteringar av skolbiljetterna, avgifter för boende, kost och service för kursdeltagare vid folkhögskolorna, tilläggsbudget för 2023 och ett nytt aktieägaravtal, ägardirektiv och samverkansavtal för Öresundstrafiken AB.

En motion från Sverigedemokraterna om åtgärder för att skapa en ny elstrategi i länet behandlades vid fullmäktiges sammanträde. Motionen med nio olika förslag på energiområdet - bland annat kring kärnkraftsutbyggnad och ett nej till ytterligare vindkraft - ansågs besvarad med en redovisning av de åtgärder som pågår och där regionen bevakar och följer det som sker utifrån länets intresse. Sverigedemokraterna reserverade sig till förmån för att motionen skulle bifallas i sin helhet. M och KD ville bifalla fem av de olika förslagen i motionen.

Regionfullmäktige avslutades med interpellationsdebatt under eftermiddagen.

 

Läs mer

Uppdaterad 28 april 2023 Lämna synpunkter på innehållet