Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
En kille sitter med bakåtvänd keps på en bänk med en telefon i handen.
Nyhet 2024-02-08

Länets invånare är nöjda med 1177 Journal

Det visar nöjdhetsundersökningen Journalen 2023 där Sveriges invånare har fått tycka till om 1177 Journal. Resultatet från undersökningen används för att utveckla och förbättra tjänsten.

Invånarna i Kalmar län anser att det är enkelt att logga in i 1177 Journal och genom användning av tjänsten känner man sig mer delaktig i och att man fått bättre kunskap om sin hälsa.

En stor del av invånarna känner sig också trygga med att informationen i Journalen inte hamnar i orätta händer, samtidigt som man känner sig bekväm med att ta del av de anteckningar som vården gjort.

Undersökningen visar också att vårdpersonal i Region Kalmar län är mer benägna att informera om och uppmuntra användning av Journalen än i övriga landet.

— Vi är stolta över att invånarna i Region Kalmar län är nöjda användare av 1177 Journal. Det visar att vårt arbete har konkret positiv påverkan på deras vårdupplevelse och motiverar oss att fortsätta förbättra plattformen, säger Stina Karlsson och Andreas Petersson, systemförvaltare inom IT som arbetar med tjänsten.

Förbättringsområden finns

Resultatet på många av frågorna i undersökningen för Kalmar län avviker tydligt positivt från det nationella genomsnittet, men det finns också förbättringsområden kopplade till bland annat användarvänlighet och feedbackmöjligheter. Det handlar om uttryckta behov kring enklare navigering, en större tydlighet i Journalens struktur och bättre översikt samt att kunna ge feedback och kommentera sin egen journaldokumentation.

Om 1177 Journal

  • 1177 Journal är en tjänst som gör det möjligt för invånarna att läsa sin egen journalinformation från hälso- och sjukvården via nätet. Invånarna når tjänsten genom inloggning i 1177:s e-tjänster.
  • Det är även möjligt för föräldrar att ta del av sina barns journaler till dess att barnet fyller 13 år.
  • Alla regioner har anslutit sig till tjänsten och i genomsnitt görs knappt 6 miljoner inloggningar varje månad (2023). I Kalmar län är den siffran drygt 175 000 inloggningar per månad.
  • Den journalinformation som finns tillgänglig är till exempel anteckningar från vårdbesök, provresultat, information om vaccinationer och diagnoser.
  • Syftet med e-tjänsten Journalen är bland annat att öka patientens delaktighet och förbättra vårdkvaliteten.
Uppdaterad 8 februari 2024 Lämna synpunkter på innehållet