Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Ett granskande öga genom ett förstoringsglas.
Pressmeddelande 2023-06-15

Granskning av uppskjuten vård

Regionens revisorer har låtit granska om arbetet med uppdämda vårdbehov och uppskjuten vård bedrivs på ett tillfredsställande sätt.

Den sammanfattande bedömning är att regionstyrelsen delvis bedriver ett tillfredsställande arbete.

Det finns en tillfredsställande planering med tydliga, kommunicerade mål kring tillgänglighet som är beslutade av regionfullmäktige och förankrade i organisationen. Den lagstadgade vårdgarantin är regionens övergripande mål när det gäller att uppfylla tillgängligheten.

Det finns en delvis tillfredsställande styrning av uppskjuten vård från regionstyrelsens sida. Regionstyrelsen informeras regelbundet om måluppfyllelsen men har inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att hantera det uppdämda vårdbehovet och säkra att regionen når tillgänglighetsmålen.

Av granskningen som gjorts framgår att ingen verksamhet uppnår den nationella målsättningen när det gäller väntande till första besök till specialist eller operation/åtgärd.

Granskningen visar att det finns förutsättningar för styrning av uppskjuten vård. Regionstyrelsen bevakar frågan genom muntlig eller skriftlig redovisning vid sina sammanträden. Därmed finns underlag för att arbeta med effektiv styrning men regionstyrelsen har inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att säkerställa att tillgängligheten ökar.

Revisorerna rekommenderar därför regionstyrelsen att säkerställa en effektiv styrning genom att i större utsträckning agera på rapporterade målavvikelser och att vidta lämpliga åtgärder för att säkra måluppfyllelsen.

Revisorerna vill ha svar från regionstyrelsen om vilka åtgärder som planeras respektive vidtagits senast 7 november.

Mer information

Tuulikki Åkesson, ordförande för regionens förtroendevalda revisorer      
070-38 12 103

Uppdaterad 3 augusti 2023 Lämna synpunkter på innehållet