Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp

Organisation och uppdrag

Region Kalmar län är till för dig som bor och verkar inom Kalmar län. Vi arbetar för livskvalitet och god hälsa för länets alla invånare.

Vi arbetar också för att länet ska vara en plats där både människor, företag och organisationer kan växa på ett hållbart sätt. Allt för att Kalmar län ska vara ett län där man vill bo, arbeta och utvecklas. Region Kalmar län är en politiskt styrd organisation som erbjuder hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, kultur, samt regional utveckling. Tillsammans med länets kommuner, universitet, näringsliv och andra aktörer vill vi skapa de bästa förutsättningarna för dig som invånare. Tillsammans med Region Jönköpings län och Region Östergötland bildar vi sydöstra sjukvårdsregionen. Det är ett samarbete för att främja hälsa och tillgodose en miljon invånares behov av hälso- och sjukvård av högsta kvalitet. Samarbetet bidrar även till utveckling av hälso- och sjukvården i våra tre regioner.