Pressmeddelande 2021-06-21

Personuppgiftsincident anmäld

Region Kalmar län anmälde på måndagen en personuppgiftsincident till Integritetsskyddsmyndigheten.

Regionen har fått information från Folkhälsomyndighetens leverantör för egenprovtagning om att ett intrång har gjorts i databasen som används för att registrera prover som tas för covid-19.

Regionen Kalmar län vet ännu inte om dataintrånget även omfattar personuppgifter från regionen och i så fall i vilken omfattning. Anmälan kan komma att kompletteras.

Region Kalmar län har inga fler kommentarer att ge kring händelsen.

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet