Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Vårdpersonal i samtal med patient
Nyhet 2023-07-18

Här kan patienter skriva in sig själva

Inom vuxenpsykiatrin i Kalmar och Västervik kan patienter lägga in sig själva om de mår dåligt. Färre akutinsatser, kortare sjukhusvistelser, större trygghet och ökad kunskap hos patienterna är några av de effekter som personalen beskriver.

Tre patientrum i Kalmar och Västervik står ständigt redo för patienter som har skrivit en särskild överenskommelse med psykiatrin. Kontraktet garanterar inläggning i upp till tre dygn vid högst tre tillfällen per månad om en patient börjar må sämre psykiskt.

– Tanken är att kunna erbjuda en time out i en trygg miljö och på så sätt förebygga en akut kris men också att bryta mönstret av långa inläggningar. Som patient bestämmer du själv när du behöver extra stöd och kan på så sätt själv ta ansvar över din vård och bli mer vaken för när det är dags att söka hjälp, säger Christina Björngreen, skötare vid psykiatrisk avdelning 2 i Kalmar.

– Många patienter blir lugnare bara av att veta att de har möjligheten att komma in. Bara vetskapen om att ett rum står redo om det behövs, räcker för att många av våra patienter ska känna trygghet och må lite bättre.

Under inläggning sköter patienten sin medicinering på egen hand och förvarar medtagna läkemedel i ett låst skåp inne på rummet. Samtal och andra aktiviteter sker i den utsträckning som patienten själv önskat och beskrivit i sin överenskommelse.

Möjligheten till självvald inläggning har funnits sedan 2019. I dag har 26 patienter i åldern 20–65 år skrivit en överenskommelse. Patienterna säger själva att de får ökad kunskap om sin sjukdom, ökat självbestämmande men också större kontinuitet i vardagen.

I både Västervik och Kalmar jobbar man för att hela tiden utveckla och förbättra självvald inläggning.

– Vi jobbar hela tiden med små förbättringar. Det pågår också ett arbete i hela landet för att vi ska jobba likvärdigt med självvald inläggning. Vi lär av varandra och tar hem erfarenheter från andra avdelningar. En förhoppning är att detta kan bredda till fler patienter, avslutar Christina Björngreen.

Uppdaterad 18 juli 2023 Lämna synpunkter på innehållet