Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
En patient och en barnmorska
Pressmeddelande 2024-02-29

Högt förtroende för vården i Region Kalmar län

Förtroendet för hälso- och sjukvården i Kalmar län är bland det högsta i landet. Det visar hälso- och sjukvårdsbarometern för 2023.

Länsborna har under flera år visat stort förtroende för sjukvården i länet vilket har gett regionen starka siffor. Fjolåret är inget undantag. Region Kalmar län placerar sig som etta eller tvåa av landets 21 regioner på flera frågor som ställs. Allra bäst hamnar regionen när det gäller om invånarna anser att väntetiderna för besök och behandling vid sjukhus och hälsocentraler är rimliga.

– Inom det området placerar sig Region Kalmar län främst i landet. Naturligtvis är det oerhört glädjande att det fantastiska arbete våra medarbetare gör också visar sig i resultaten. Förtroendet vi får av invånarna ska vi fortsätta att vårda på bästa sätt, säger regiondirektör Ingeborg Eriksson.

När det gäller tillgång till hälso- och sjukvård, plus förtroende för hälsocentraler och sjukhusen landar Region Kalmar län på andra plats.

67 procent av de tillfrågade anser att vården ges på lika villkor, vilket är över genomsnittet för landet och en liten förbättring jämfört med förra mätningen.

Däremot är andelen som är positiva, 77 procent, till att använda 1177:s e-tjänster som exempelvis boka besök, läsa sin journal eller förnya recept strax under rikssnittet. Det är en försämring med en procentenhet jämfört med förra mätningen.

– Målsättningen är naturligtvis att invånarna ska känna att våra digitala tjänster är enkla och användarvänliga. Det krävs ett tålmodigt och långsiktigt arbete för att komma dit vi vill, säger Ingeborg Eriksson.

55 procent är positiva till möjligheten att kunna vårdas hemma med stöd av digital teknik, vilket är en liten förbättring jämfört med förra mätningen.

Fakta/Hälso- och sjukvårdsbarometern

Hälso- och sjukvårdsbarometern mål är att fånga attityder, förväntningar och erfarenheter hos tidigare, nuvarande och framtida patienter och närstående. Syftet är att få underlag för uppföljning och förbättringsarbete i svensk hälso- och sjukvård, lokalt och nationellt. Undersökningen och resultaten ska även utgöra underlag för demokratisk dialog, som ett verktyg i regionernas arbete med att planera, leda och styra hälso- och sjukvården. 

1 000 personer 18 år och äldre har svarat i Kalmar län på frågorna i Hälso- och sjukvårdsbarometern under två perioder, dels under våren, dels under hösten.

Uppdaterad 29 februari 2024 Lämna synpunkter på innehållet