Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Två passagerare på en buss.
Pressmeddelande 2024-02-15

Kundernas nöjdhet med länstrafiken presenterad

82 procent av kunderna är nöjda med senaste resan med Kalmar länstrafik. Det visar en av punkterna i en kundnöjdhetsmätning som kollektivtrafiknämnden informerades om under torsdagen.

Kundnöjdhetsmätningar genomförs kontinuerligt under året. Mätningarna görs både nationellt och per län vilket gör att det går att jämföra nöjdheten i olika delar av landet. Nedan presenteras ett antal nöjdhetssiffror:

  • 82 procent av kunderna är nöjda med senaste resan - (delad 5:e plats av 21 aktörer)
  • 63 procent av kunderna är nöjda med Kalmar länstrafik - (delad 8:e plats av 21 aktörer)
  • 49 procent av invånarna i länet är nöjda med Kalmar länstrafik - (delad 14:e plats av 21 aktörer)
  • 79 procent av Kalmar länstrafiks resenärer anser att det är rent och snyggt ombord på fordonen - (3:e plats av 21 aktörer)
  • 80 procent av resenärerna meddelar att de får den information som de behöver ombord - (1:a plats av 21 aktörer)

Samtidigt är det färre invånare i Kalmar län än rikssnittet som anser att fördelarna med kollektivtrafiken överträffar bilresandet och att man sparar tid genom att resa med kollektivtrafiken.

När det gäller särskilda persontransporter, färdtjänst och sjukresor, är nöjdhetssiffrorna fortsatt på en hög nivå. 90 procent av resenärerna är nöjda med den senaste färdtjänstresan och 89 procent är nöjda med den senaste sjukresan.

Verksamhetsberättelse

På kollektivtrafiknämndens sammanträde godkändes även verksamhetsberättelsen för år 2023. I verksamhetsberättelsen konstaterades bland annat att:

  • Kalmar länstrafiks marknadsandel av det motoriserade resandet är 12 procent.
  • Regulariteten i tågtrafiken var 93 procent. Regularitet är antalet tåg som avgår som planerat utifrån trafikplaneringen.
  • Samåkningsgraden i den anropsstyrda trafiken, som till exempel färdtjänst och sjukresor, landade på två resenärer per transport. Samåkningsgraden visar det genomsnittliga antalet resenärer inklusive ledsagare per transport.
  • Det ekonomiska bokslutet visar ett underskott på 64,1 miljoner kronor. Orsaken till underskottet är främst ökade drivmedelspriser och den slopade skattebefrielsen på biogas.
  • Ett förtydligande gällande måttet för genomsnittlig väntetid i telefon för bokning av resa i anropsstyrd trafik: Utfallet som redovisas i verksamhetsberättelsen gäller snittet för december månad 2023. Snittet för helåret 2023 landade på 11 minuter.
Uppdaterad 15 februari 2024 Lämna synpunkter på innehållet