Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Tåg vid en station.
Nyhet 2023-06-28

Regionen begär möte med infrastrukturministern om Ostlänken

Majoriteten och oppositionen i Region Kalmar län begär nu ett möte med infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlsson om Stångådals- och Tjustbanan.

Bakgrunden är Trafikverkets redovisning på regeringsuppdraget angående Ostlänken– att tågen från Stångdals- och Tjustbanan inte kommer att få direktanslutning till den nya centralstationen som ska byggas i Linköping. Resenärer från Kalmar län som är på väg till Stockholm kommer därmed att tvingas kliva av flera kilometer från centralstationen och ta en buss för att komma fram dit.

I brevet till infrastrukturministern skriver politikerna i regionen bland annat att ”det är med förvåning och bestörtning resultatet av redovisningen mottages. Om Trafikverkets förslag skulle gå igenom skulle det få förödande konsekvenser. Förslaget skulle avsevärt försämra för näringslivet, möjligheter till arbetspendling och kopplingen mellan tillväxtmotorer samt möjligheten att uppnå ett sammanhållet trafiksystem, vilket i sin tur har betydelse för transporter i både freds- och krigstid.” 

Brevet är undertecknat av regionstyrelsens ordförande Angelica Katsanidou (S), regionala utvecklingsnämndens ordförande Karin Helmersson (C), regionstyrelsens vice ordförande Malin Sjölander (M), regionråd Lena Granath (V), oppositionsråd Jimmy Loord (KD) och oppositionsråd Martin Kirchberg (SD). Det avslutas med att det är nödvändigt att få möta infrastrukturministern för en dialog om den fortsatta processen så snart som möjligt.

Uppdaterad 28 juni 2023 Lämna synpunkter på innehållet