Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Dekorativ bild: Man sitter med sin mobil.
Nyhet 2023-11-07

Visa din vilja i donationsregistret

Organdonation räddar och förbättrar liv. Den här veckan är det nationella donationsveckan, som belyser vikten av organ- och vävnadsdonation.

En enda organdonator kan rädda upp åtta människors liv. Ändå räcker inte organ och vävnader till för alla som väntar. Att ta ställning till donation kan vara avgörande för att rädda, eller förbättra, en annan människas liv.

I Sverige transplanteras drygt 650 organ och 1300 vävnader per år från avlidna donatorer.

– Undersökningar visar att 80 procent av befolkningen är villiga att donera organ men bara två av tio har registrerat sig i donationsregistret. Vi vill att fler anmäler sig och även pratar hemma så att man vet vad ens anhöriga vill. Man ska inte vara rädd för att ta upp de här frågorna, säger Maria Gustafsson, som är undersköterska på IVA på Västerviks sjukhus och ingår i Västerviks donationsgrupp.

Av de cirka 90 000 personer som dör i Sverige varje år avlider några hundra under sådana omständigheter att det kan bli aktuellt med organdonation. För att kunna bli organdonator måste man avlida på ett sjukhus under pågående intensivvårdsbehandling till följd av en svår och nytillkommen hjärnskada. Därför dör varje år 30–50 personer i väntan på organtransplantation.

Genom att anmäla sig i registret och sedan berätta för närstående underlättar man både för vården och för sina nära, om en donation skulle bli aktuell. Då är den personliga viljan registrerad enkelt och säkert.

– Det är en jätteviktig sak att ta ställning till. Just nu står 700 personer i Sverige på väntelista för nya organ. Främst njurar men även lever, hjärta, lungor och pancreas, säger sjuksköterskan Sofie Ryd, som också ingår i donationsgruppen på Västerviks sjukhus.

Det finns många som har ett donationskort för att visa sin inställning till donation, men för att vara helt säker på att ens vilja kommer till vårdens kännedom ska man även anmäla sig till donationsregistret.

Uppdaterad 12 mars 2024 Lämna synpunkter på innehållet