Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Bild på Maria Liljenberg, byggchef, Marie Jonsson, basenhetschef på Högsby hälsocentral, Helen Lilja, områdeschef på samrehab, Cecilia Svedin, verksamhetschef på folktandvården, Angelica Katsanidou, regionstyrelsens ordförande och Tobias Brink, platschef, PGJ bygg.
Nyhet 2024-04-18

Satsning på samlade verksamheter och miljöbyggnad i Högsby

Under tisdagen höll Region Kalmar län traditionsenligt första spadtag för nybyggnad för hälsocentral, distriktsrehabilitering och folktandvård i Högsby som ska stå klart hösten 2025. Byggnaden är den första att certifieras med Miljöbyggnad Guld 4.0 och byggas som träbyggnad i regionen.

Byggnaden, som får en total yta på 2 700 kvadratmeter, kommer att fördelas på tre verksamheter, hälsocentral, folktandvård och distriktsrehabilitering. Alla tre verksamheterna kommer att dela på gemsamma entréytor och personalutrymmen.  

- Att samla våra verksamheter i en gemensam byggnad gör att vi kan erbjuda Högsbys invånare närhet till flera av regionens verksamheter och att vi kan anpassa och optimera användandet av lokalerna efter behov som uppstår, säger Tina Gardelin, byggprojektledare på regionfastigheter.

Illustration på den nya byggnaden i Högsby.

Byggnaden kommer målas med slamfärg, ha sedumtak på flera takytor och utrustas med solceller.

Foto: Aditro arkitekter

För personalen innebär samlokaliseringen av regionens verksamheter i Högsby en möjlighet att kunna samarbeta mellan verksamheterna och i vårdprocesserna för att stödja ett patientnära arbetssätt.

- Arbetssättet och flödet på kliniken kommer att förändras och vi kommer kunna jobba mer effektivt. Det känns fantastisk bra att få nya, fräscha och moderna lokaler, säger Lena Björngard, kliniksamordnare på folktandvården i Högsby.

Marie Jonsson, basenhetschef på Högsby hälsocentral stämmer in.

- Äntligen är vi i gång! Det känns jättebra och det kommer bli bra för våra invånare när vi är tre enheter samlade på samma plats. Vi får också en fin och bra arbetsmiljö för våra medarbetare.

Miljöcertifierad träbyggnad

Byggnaden i trä har som mål att utnämnas med den högsta nivån Guld i miljöcertifiering Miljöbyggnad 4.0. Miljöbyggnad är ett svenskt system för miljöcertifiering av byggnader där en oberoende part kravställer och tittar på till exempel energiåtgång, byggnadsmaterial, solskydd, ljudmiljö, luftkvalité och att el och värme kommer från miljösäkra alternativ. För att klassas som en träbyggnad måste minst 75 procent av stommen vara i trä.

- Byggnaden är den första i regionen att guldcertifieras och byggas som träbyggnad, vilket innebär att vi tar ett kliv till i vårt hållbarhetsarbete, säger Tina Gardelin.

Den nya byggnaden beräknas vara klar under hösten 2025.

Uppdaterad 2 maj 2024 Lämna synpunkter på innehållet