Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp

Anslagstavla

Anslagstavlan är till för att anslå justerade protokoll från regionfullmäktige, regionstyrelse och nämnder samt kallelser.

Kallelser

Regionfullmäktige

Datum:
Plats: 

Anslag av protokoll

Regionfullmäktige

§50–59 och §61-76
Mötesdatum: 2024-04-25
Anslås: 2024-05-14
Anslaget till och med: 2024-06-07
Läs protokoll

§60 omedelbart justerad
Mötesdatum: 2024-04-25 
Anslås: 2024-04-29
Anslaget till och med: 2024-05-24
Läs protokoll

Regionstyrelsen

Mötesdatum:
Anslås: 

Regionstyrelsens arbetsutskott

Mötesdatum: 2024-04-29
Anslås: 2024-05-07
Anslaget till och med: 2024-05-30
Läs protokoll

Regionstyrelsens personalutskott

Mötesdatum: 
Anslås: 

Kollektivtrafiknämnden

Mötesdatum: 2024-04-11
Anslås: 2024-04-25
Anslaget till och med: 2024-05-20
Läs protokoll

Regionala utvecklingsnämnden

Mötesdatum: 2024-04-10
Anslås: 2024-04-25
Anslaget till och med: 2024-05-20
Läs protokoll

Patientnämnden

Mötesdatum: 2024-04-18
Anslås: 2024-04-24
Anslaget till och med: 2024-05-17
Läs protokoll

Regionrevisionen

Mötesdatum: 2024-05-08
Anslås: 2024-05-15
Anslaget till och med: 2024-06-08
Läs protokoll

Regionrevisionens presidium

Mötesdatum:
Anslås: 

Folkhögskolestyrelsen

Mötesdatum: 2024-04-10
Anslås: 2024-04-25
Anslaget till och med: 2024-05-20
Läs protokoll

Samordningsförbundet i Kalmar län

Mötesdatum:
Anslås: 

Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen

Mötesdatum: 
Anslås:

Från och med den dag då protokollet anslås och tre veckor framåt kan de beslut som varje anslaget protokoll innehåller överklagas till förvaltningsrätten i Växjö. Vid ett överklagande gör förvaltningsrätten en så kallad laglighetsprövning, det vill säga den kontrollerar att det överklagade beslutet inte strider mot lag eller förordning.