Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
sjuksköterskor går i korridoren
Pressmeddelande 2023-06-28

Regionen har anställt de första bolagssköterskorna

Arbetet med att minska beroendet av hyrbolag på regionens tre sjukhus pågår för fullt och de första hyrbolagssköterskorna har nu tagit anställning.

Region Kalmar län har ett uppdrag att kraftigt minska andelen inhyrd vårdpersonal, med start 1 oktober. Utfasningen sker stegvis och målet är att vara oberoende av hyrbolagspersonal till december 2024.

– Anledningarna är flera. Förutom att sänka kostnaderna vill vi satsa på våra egna medarbetare, öka patientsäkerheten och kunna bedriva en långsiktig utveckling av vården. Det är idag inte möjligt i de delar av verksamheten där en stor andel av personalen är inhyrd, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Rosenqvist.

Vid årsskiftet hade hälso- och sjukvårdsförvaltningen en kostnad för hyrbolag på 163 miljoner kronor för länets tre sjukhus. Det motsvarar 5,4 procent av de totala personalkostnaderna. Det nationella målet för oberoende är 2 procent av de totala personalkostnaderna. Det innebär att hälso- och sjukvårdsförvaltningen ska minska hyrkostnaderna med 100 miljoner kronor till december 2024.

– För att nå målet kommer vi att behöva arbeta med våra patientflöden och göra en anpassning av vårdplatser på alla tre sjukhus. Det blir konsekvensen av att ta in mindre hyrpersonal, säger Johan Rosenqvist.

Arbetet med att få sjuksköterskor som idag jobbar i hyrbolag att i stället ta anställning på något av sjukhusen pågår för fullt och de första sjuksköterskorna har nu rekryterats.

Region Kalmar län är långt ifrån ensam om uppdraget att minska sina kostnader för hyrbolag, ett liknande arbete pågår bland annat i grannregionerna Kronoberg och Blekinge. Sedan en tid tillbaka genomför också Sveriges 21 regioner en samordnad upphandling av hyrpersonal, med syftet att minska kostnaderna och beroendet. På sikt är målet en ökad trygghet och kontinuitet för patienterna och en mer långsiktigt stabil bemanning i vården. Upphandlingen har överprövats av flera hyrbolag men Förvaltningsrätten i Göteborg meddelade i förra veckan att de avslår samtliga ansökningar om överprövning. Regionerna kan nu fortsätta arbetet med den gemensamma upphandlingen.

Uppdaterad 3 juli 2023 Lämna synpunkter på innehållet