Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Vårdpersonal samtalar.
Pressmeddelande 2023-03-01

Akademiskt centrum invigs på Öland

I dag den 1 mars invigs Akademisk Primärvård Öland som har målet att bli ett centrum för patientnära forskning, utbildning och utveckling i Kalmar län.

Centret är en samverkan mellan hälsocentralerna i Borgholm, Mörbylånga och Färjestaden, Linnéuniversitetet och de två Ölandskommunerna. Initiativet är en del i arbetet att utveckla en trygg och nära vård med hög kvalitet med patient/brukare i centrum. Detta samtidigt som medarbetare får möjlighet till god akademisk meritering och utveckling.

Genom forskning, utbildning och utveckling är syftet att skapa en hälso- och sjukvård och omsorg för framtidens behov. Målet är en samordnad vård som stärker hälsan och utvecklar en god och nära vård med hög kvalitet, lättillgänglig för invånarna. Samarbetet ger möjlighet till att arbeta med bästa tillgängliga kunskap och förebyggande tillsammans med invånarna. Allt för att förbättra upplevelsen och kvaliteten inom primärvården.

Akademisk Primärvård Öland förväntas ge förbättrade möjligheter för klinisk forskning inom primärvård med kommunal omsorg, verksamhetsförlagd utbildning och vetenskaplig handledning. Utbildningen i verksamheten ska ske med ett studentcentrerat lärande.  

Akademisk primärvård Öland har tre perspektiv:

  • Medarbetare – skapa ett livslångt lärande och vara en attraktiv arbetsplats genom bland annat seminarier, handledarutbildning och utbildningsdagar.
  • Utbildning – uppnå hög kvalitet på verksamhetsförlagd utbildning inom primärvården och skapa förutsättningar för lärande mellan yrkesgrupper. Seminarier och möjlighet för studenter att göra utbildningsplaceringar och utifrån verksamheten skriva uppsatser.
  • Forskning – ta fram en tydlig infrastruktur för aktiviteter inom forskning. Forskning ses som en del i medarbetarnas uppdrag.

 

Uppdaterad 1 mars 2023 Lämna synpunkter på innehållet