Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp

Kompetensförsörjning

Vi samordnar och utvecklar arbetet med kompetensbehov, utbildning, validering och inflyttningssatsningen Fler till Kalmar län samt driver fyra folkhögskolor.

Målet är att bättre kunna matcha näringslivets och samhällets behov av att hitta människor med rätt kompetens till rätt arbete.

Vi arbetar bland annat inom följande områden.

Kompetensbehov

Vi tillhandahåller analyser för arbetet med den regionala kompetensförsörjningen. Det handlar om att beskriva arbetslivets behov av kompetens till stöd för de som ska planera utbildning och utvecklingsarbete.

Yrkesutbildningar

Vi samverkar med kommuner gällande yrkesvux, samt med aktörer inom yrkeshögskolor och universitet, för att Kalmar läns utbildningar ska hålla hög kvalitet, matcha arbetsgivares kompetensbehov och höja den generella utbildningsnivån.

Fler till Kalmar län

Vi samarbetar med samtliga kommuner i länet för att tillsammans hjälpas åt att marknadsföra Kalmar län få fler att flytta till länet.

Validering av kompetenser

Vi arbetar med validering av kompetenser för att bidra till att skapa trygghet för arbetsgivare och underlätta för personer som söker jobb eller vill utbilda sig vidare.

Folkhögskolor

Våra fyra folkhögskolor är en del av länets kompetensförsörjning och spelar en stor roll för folkbildning och integration men även som utbildningsaktör för det professionella kulturlivet.