Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Förbättringsteam i arbete

Ständigt förbättringsarbete

Vi arbetar för att ständigt förbättra verksamhetens kvalitet. Det gör vi genom strategin Varje dag lite bättre – kraften hos många!

Strategin bygger på kraften i allas engagemang och insatser där både de små förbättringarna och de större kliven är betydelsefulla. Vi förbättrar verksamheten kontinuerligt och metodiskt. Fokus i förbättringsarbetet är alltid att öka värdet för dem vi är till för. Därför involverar vi invånare, patienter, närstående, resenärer eller organisationer i arbetet.

Påbyggnadsmodell 

Alla regionens utbildningar inom systematiskt förbättringsarbete är upplagda enligt Varjedag-påbyggnadsmodellen med olika moduler. För att möjliggöra personlig utveckling är de framtagna utifrån ett påbyggnadsperspektiv, där varje modul kan liknas vid en färgad pusselbit som adderas till befintlig kunskap och förmåga.

Modellen består av de två benen; förbättringskunskap och förändringsledning. De olika färgerna motsvarar olika ämnesområden och varje pusselbit en utbildningsdag. Detta gör att naturliga steg till nya uppdrag och roller kan tas efter hand och växa fram utifrån erfarenheter och nyfikenhet.

Modulerna doserar utbildning efter olika behov och innehåller förbättringskunskap med mätning och variation, systemförståelse, pedagogik, presentationsteknik och förändringspsykologi. De innehåller också verktyg från tjänstedesign, till exempel användarresor.

Illustration påbyggnadsmodulen

Illustration av Varjedag-påbyggnadsmodellen

Foto: Illustration