Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Lex Maria 2023-04-06

Lex Maria-anmälan efter missade förändringar på kroppspulsådern

Chefläkare Gunhild Nordesjö Haglund vid Länssjukhuset i Kalmar har gjort en anmälan enligt lex Maria efter att förändringar på stora kroppspulsådern missades.

En kvinna i 60-årsåldern sökte vård på grund av bröstsmärtor. Orsaken till besvären utreddes med olika röntgenundersökningar med endast små avvikelser.

Kvinnan var välmående och skrevs ut till hemmet men återkom kort tid efter utskrivning med svåra smärtor. Förnyad röntgenundersökning visade en försvagning av stora kroppspulsådern.

Vid eftergranskning av de först utförda röntgenundersökningar kunde förändringar ses men som inte tidigare uppmärksammats. Om tidigare upptäckt hade kunnat förhindra det fortsatta sjukdomsförloppet kan inte bedömas.

Om Lex Maria

Region Kalmar län informerar öppet om samtliga lex Maria-anmälningar. Detta är en del av vårt patientsäkerhetsarbete. Ett av syftena är att gå från en bestraffande kultur till ett mer förebyggande förhållningssätt. En öppen diskussion om brister i sjukvården och tandvården underlättar förbättringsarbete och förhindrar att misstag upprepas.

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann internutredning kring det inträffade. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. Avsikten är att verksamheten ska dra lärdom av det inträffade för att kunna undvika liknande händelser i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller anhöriga/närstående) så långt som möjligt ska få klarhet i vad som inträffat.

Sjukvårds- och tandvårdspersonalen inom Region Kalmar län har varje år över 1 miljon patientkontakter. Det sker mellan 40 och 50 lex Maria-anmälningar per år.

Uppdaterad 6 april 2023 Lämna synpunkter på innehållet