Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Exteriörbild på Västerviks sjukhus.
Pressmeddelande 2023-09-04

Västervik fortsatt i AT-läkarnas topp

Västervik håller ställningarna som en av de orter i landet som AT-läkare rankar högst. I årets AT-rankning hamnar Västervik på en tredje plats.

Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) skickar årligen ut en enkät till samtliga AT-läkare där de får sätta betyg på sin utbildningsort. I enkäten betygsätter AT-läkarna de fyra blocken medicin, kirurgi, psykiatri och allmänmedicin utifrån introduktion, handledning, instruktion, utbildning, kollegialt stöd och ett sammanvägt betyg.

Bäst i länet hamnar åter igen Västervik sjukhus på tredje plats med 5,65 poäng av 6,0 möjliga. När det gäller kirurgiavsnittet värderas Västervik allra högst i landet.

- Vi är mycket nöjda över resultatet som bekräftar att vår AT-utbildning har bra kvalitet. Det kollegiala stödet rankas som alltid högt och det är ju grundbulten för ett bra utbildningsklimat, säger Marina Oppenheimer, övergripande studierektor i Region Kalmar län.

Länssjukhuset i Kalmar hamnar på plats 25 med 5,0 poäng.

Oskarshamns sjukhus hamnar på plats 37 med 4,67 poäng, men det allmänmedicinska blocket är inte bedömt.

Länssjukhuset i Kalmar och Västerviks sjukhus får höga siffror när det gäller om de nuvarande AT-läkarna rekommenderar dem till andra. På länssjukhuset rekommenderas det till 100 procent och i Västervik 94 procent.

- AT-tjänstgöringen genomförs för att en läkare skall kunna få sin läkarlegitimation. Som ung kollega är det tydligt att man både behöver och värdesätter en tydlig introduktion, bra kollegialt stöd, tillgång till instruktion och att handledningen är prioriterad. Där känner jag som region att vi verkligen kan vara stolta över vårt arbete med AT-läkarnas tjänstgöring. Vi har i grunden en bra AT-organisation och ett gott utbildningsklimat ute på de mottagande klinikerna där AT-läkarna tjänstgör, säger Marina Oppenheimer.

Fakta/AT

Allmäntjänstgöring (AT) är en tidsbegränsad anställning under handledning för den som fullgjort läkarutbildning. Allmäntjänstgöringen omfattar minst 18 månader och läkaren kallas under denna tid AT-läkare.

Sedan 2000 har Sveriges Yngre Läkares Förening gjort en enkät och presenterat en rankning av AT-orterna. Den anses betydelsefull för vilken AT-ort man söker sig till.

I årets enkät är det sammanlagt 67 AT-orter som rankats av de drygt 1 881 AT-läkare som svarat på frågorna, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 33 procent.

Mer information

Marina Oppenheimer, överläkare och övergripande studierektor Region Kalmar län                                                                                 
072-462 78 95

Uppdaterad 19 februari 2024 Lämna synpunkter på innehållet