Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Bild på sjuksköterska som tar hand om trycksår
Pressmeddelande 2023-11-01

Låg andel trycksår hos patienter i regionen

Region Kalmar län ligger klart under rikssnittet när det gäller trycksår som uppstått på sjukhus.

Den 13 september genomfördes en nationell mätning av inneliggande patienter med trycksår. Tio patienter på länets tre sjukhus hade vid mättillfället trycksår som uppkommit under sjukhustiden.

På länets sjukhus hade totalt 6,8 procent av patienterna tryckskador eller trycksår. Siffran innefattar både trycksår som uppstått på sjukhus och trycksår patienten hade vid ankomst till sjukhus. Motsvarande resultat för riket var 13,7 procent.

När det gäller trycksår som uppkommit på sjukhus var siffran 3,1 procent i jämförelse med rikssiffran 10,3 procent.

– Antalet patienter som fått trycksår under sjukhusvistelsen fortsätter att ligga på en stabilt låg nivå. Medarbetarna på avdelningarna är duktiga på att aktivt arbeta förebyggande och att dokumentera hud- och riskbedömningar vid ankomst. Målet är naturligtvis att ingen ska drabbas av trycksår eller tryckskador när de ligger inlagda på sjukhus, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Rosenqvist.

De senaste åren har fem-tio patienter haft trycksår på mätdagen som de fått på sjukhusen. Det kan jämföras med perioden 2008-2010 då 35-50 personer hade trycksår på mätdagen.

Det aktiva förebyggande arbetet innebär bland annat att hud- och riskbedömning ska genomföras och dokumenteras snarast vid ankomst till sjukhus, att madrasser anpassas, att hälavlastning används och att patienten regelbundet vänds efter schema.

16 av 21 regioner deltog i årets mätning.

Uppdaterad 2 november 2023 Lämna synpunkter på innehållet