Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Patient i samtal med vårdpersonal.
Pressmeddelande 2023-10-02

Höga betyg från patienterna i länet

Specialistvården vid sjukhusen i Kalmar län får mycket höga betyg när patienterna får säga sitt om vården. Det visar Nationell patientenkät.

Totalt har 5 221 patienter i länet svarat på frågor kring sin upplevelse av senaste besöket inom vården, antingen man varit i kontakt med en mottagning eller legat inlagd.

Det som sticker ut positivt är resultaten från patienter som legat inlagda. Här finns en klar förbättring av resultaten vid en jämförelse med senaste enkäten 2021. I fyra av de sju dimensionerna hamnar Region Kalmar län på första plats. Det gäller helhetsintrycket, kontinuitet och koordinering, information och kunskap och tillgänglighet. När det gäller emotionellt stöd respektive delaktighet och involvering hamnar regionen på en andra plats.

När det gäller mottagningsbesök inom vården – både fysiska som digitala ligger regionen över genomsnittet för landet och hamnar på platserna 2-5 av 21 regioner beroende på dimension.

- Vi har ända sedan den allra första nationella patientenkäten för drygt tio år sedan fått bra betyg av våra patienter. Den här gången är kanske de bästa någonsin. Alla våra medarbetare på sjukhusen i länet kan känna sig väldigt stolta, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Rosenqvist.

De som har fått enkäten har också haft möjlighet att ge egna kommentar kring sina erfarenheter av besöket eller inläggningen. Totalt har närmare 1 300 sådana kommentarer kommit in. Det rör sig både om ros och ris, men också konkreta förbättringsmöjligheter. Bland de kritiska synpunkter finns en del som tycker att kommunikation mellan sjukhus och hälsocentral inte fungerar, att informationen som gavs var otillräcklig och att bemötande kunde varit bättre.

- De enskilda kommentarerna är väldigt värdefulla. De kan användas konkret i förbättringsarbetet på de olika enheterna, säger Johan Rosenqvist.

Vid sidan av de direkta vårdfrågorna har också patienterna fått säga vad de tycker om sjukhusmaten. Under en rad av år har Region Kalmar län fått överlägset högst betyg, så också 2023. 86 procent var nöjda med maten mot 67,9 om man tar genomsnittet för landets alla sjukhus. Tvåa efter Region Kalmar län var Region Sörmland där 80 procent var nöjda med maten.

Resultat

Resultaten redovisas som poäng för varje dimension. Poängen är ett genomsnitt på svaren på de frågor som finns inom varje dimension där den maximala poängen är 100. Nedan redovisas resultaten i de sju dimensionerna för Region Kalmar län.

Specialiserad öppen sjukhusvård – mottagningsbesök


Helhetsintryck
 90,9 (90 för hela landet).  På fjärde plats i landet.

Emotionellt stöd 86,9 (86,2). Femma.

Delaktighet och involvering 89,8 (88,8). Trea.

Respekt och bemötande 90,8 (89,9). Tvåa.

Kontinuitet och koordinering 88,8 (87,8). Femma.

Information och kunskap 85,3 (84,4). Tvåa.

Tillgänglighet 90,4 (89). Trea.

Specialiserad sluten sjukhusvård - inlagda patienter


Helhetsintryck
 92,1 (89,1 för hela landet). Etta.

Emotionellt stöd 89,3 (87,4). Tvåa.

Delaktighet och involvering 85,5 (83). Tvåa.

Respekt och bemötande 85,6 (84,2). Sexa.

Kontinuitet och koordinering 85,5 (82,2). Etta.

Information och kunskap 82,4 (79,7). Etta.

Tillgänglighet 89,4 (87,2). Etta

Fakta/Nationell patientenkät

Nationell patientenkät är en av Sveriges största undersökningar. Totalt har 170 000 svar lämnats av patienter som besökt sjukhusen i landet eller varit inlagda.

I Kalmar län fick 10 267 patienter som varit i kontakt med öppenvården på sjukhus i länet, en privat specialistmottagning eller legat inlagda på sjukhus möjlighet att svara på frågor om sin upplevelse av vården. Sammantaget svarade 50,9 procent på frågorna

Uppdaterad 2 oktober 2023 Lämna synpunkter på innehållet