Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Förbättringsdeltagare under posterutställningen
Nyhet 2023-04-25

Förbättringar för bästa tänkbara kvalitet

I förra veckan var det avslutning med bland annat en posterutställning för de elva förbättringsteam som deltagit i det årliga Förbättringsprogrammet.

De totalt 96 teamdeltagarna har under 2022-2023 lärt sig metoder och arbetssätt för att utveckla verksamheten.

Förbättringsprogrammet ingår i regionens kvalitets- och utvecklingsstrategi Varje dag lite bättre - kraften hos många! där målet är att uppnå bästa tänkbara kvalitet med fokus på ökat värde för dem vi är till för. Därför involverar vi invånare, patienter, närstående, resenärer eller organisationer i arbetet. Strategin bygger på kraften i allas engagemang och insatser, där både små förbättringar och större kliv är betydelsefulla.

Några av teamens arbeten handlar denna gång om hur man kan skapa mer samverkan mellan sekreterarteam, öka kunskapen och förbättra användarstödet för våra e-tjänster och tydligare målstyrning. 

Förbättringsteamet från Berga hälsocentral ville minska trycket i TeleQ och samtidigt återkomma snabbare till patienterna.

- Genom att ha justerat i scheman och infört digitala tjänster har vi minskat antalet inkommande samtal och har samtidigt en bättre tillgänglighet för patienterna. Dessutom har stressen minskat för medarbetarna i arbetsgruppen, säger Karin Karlsson förbättringsledare i teamet.

Diagnostiskt centrum tillsammans med det Biomedicinska analytikerprogrammet på Linnéuniversitetet ville skapa mer samarbete för säkrare diagnostik.

- Det är svårt att hitta biomedicinska analytiker och vi såg att det fanns mer vi kunde göra tillsammans för att lösa detta, och för att ta fram en ännu mer verksamhetsförankrad utbildning för att försöka påverka de många avhoppen under utbildningen. Det var tydligt för oss att förutsättningarna för samarbetet för detta inte riktigt fanns på plats. Vi såg att vi genom att ta fram rutiner för hur samarbetet skulle kunna se ut kan fördjupa och göra det tydligare, säger Anna Aldén, förbättringsledare. 

Uppdaterad 25 april 2023 Lämna synpunkter på innehållet