Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Bild på en passagerare och en chauafför.
Pressmeddelande 2024-01-18

Ny verksamhetsplan för Kalmar länstrafik på plats

Kortare väntetider i telefon och utreda förutsättningar för att införa tidtabellstyrd färdtjänst. Det är två punkter i Kalmar länstrafiks nya verksamhetsplan som godkändes vid torsdagens kollektivtrafiknämnd.

Verksamhetsplanen beskriver vilka områden och åtgärder som Kalmar länstrafik ska prioritera under det kommande året. Under året ska länstrafiken bland annat:

  • Utreda förutsättningar att införa tidtabellstyrd färdtjänst.
  • Utreda att införa handläggning av sjukresor.
  • Ta fram en utvecklingsplan för persontågtrafiken.
  • Genomföra förberedande arbete inför trafikupphandling av busstrafik, trafiken planeras att starta i augusti 2027.
  • Följa upp ekonomiska effekter för beslutade effektiviseringsåtgärder i den allmänna kollektivtrafiken.

Utöver aktiviteter finns även mål om att exempelvis öka kollektivtrafikens andel av det motoriserande resandet, minska väntetiden i telefon för att boka serviceresor samt att öka samåkningen i serviceresorna.

Övriga ärenden som hanterades:

  • Under mötet godkände kollektivtrafiknämnden remissversionen av nästkommande Trafikförsörjningsprogram för Kalmar län 2025-2033. Remissversionen lyfts härnäst i regionstyrelsen innan förslaget skickas ut till länets kommuner, organisationer och berörda myndigheter.
  • Ett medborgarförslag avslogs gällande att nyinflyttade till länet ska erbjudas tre månader fritt resande i kollektivtrafiken.
Uppdaterad 18 januari 2024 Lämna synpunkter på innehållet