Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Exempel på chattkonversation i 1177 direkt.
Pressmeddelande 2023-05-17

1177 direkt på länets alla hälsocentraler

Nu finns 1177 direkt på alla hälsocentraler i länet. 1177 direkt är en ny digital tjänst för att söka vård, få rådgivning och kunna chatta med vårdpersonal.

Ingången till 1177 direkt sker via 1177.se. I den nya tjänsten kan invånarna sedan söka vård digitalt och beskriva sina symtom och svara på frågor. Utifrån svaren görs sedan en bedömning av vilka behov patienten har och prioriteras så att de med störst behov får hjälp först.

Patienten får antingen råd om vad hen kan göra själv eller hänvisas till att chatta med vårdpersonalen på hälsocentralen. Om behov finns kan chatten övergå till ett videosamtal eller ett fysiskt besök på hälsocentralen.

Det går när som helst på dygnet att påbörja sitt ärende och svara på de förberedande frågorna. Öppettiderna för chatten följer hälsocentralens telefontider.

– Vi vill erbjuda bra vård till våra invånare. Med 1177 direkt kan patienter kontakta vården när de själva vill och på det sätt de vill. Det innebär också ett sömlöst flöde för patienterna, då man kan skicka ärendet vidare till annan vårdpersonal. Det sparar tid för patienten och gör det enklare då man endast behöver beskriva sina symtom en gång, säger primärvårdsdirektör Niklas Föghner.

Fakta/1177 direkt

Den nya tjänsten kommer att ingå i utbudet på 1177.se. Under året införs 1177 direkt i elva av landets 21 regioner däribland Region Kalmar län. Tjänsten har tagits fram inom det nationella initiativet första linjens digitala vård som ska förverkliga förslagen i den statliga utredningen ”God och nära vård”.

Uppdaterad 3 augusti 2023 Lämna synpunkter på innehållet