Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Person som använder mobiltelefon.
Nyhet 2023-05-25

Digitalt hjälpmedel för Nära vård för suicidala patienter

Som ett resultat av projektet vårdförlopp suicidprevention som sedan ett år är infört i hela länet har också en ny app utvecklats i samarbete med Suicide Zero.

Appen Min Livlina, som bygger på flera års forskning om suicidprevention, riktar sig till patienter som har kontakt med psykiatrin och som har gjort ett eller flera suicidförsök. I appen skapar patienten, med hjälp av en behandlare, en plan med strategier som man kan använda sig av vid en akut försämring av det psykiska måendet.

Tillsammans identifierar man varningstecken, hur man kan förebygga en nedåtgående spiral och vart man vänder sig om man inte vill leva längre.

Lillemor Broling, projektledare och vårdanalytiker, är i dagarna en av talarna på Vitalis, Nordens ledande eHälsomöte som pågår 23-25 maj i Göteborg. Hon ska berätta om skapandet av appen Min Livlina, som ska minska antalet suicidförsök:

–Region Kalmar län var först ut att erbjuda appen Min livlina till sina patienter. Projektet är ett samarbete mellan Region Kalmar län, forskare från Linnéuniversitetet, brukarrepresentanter och den ideella organisationen Suicide Zero.

–Appen riktar sig till patienter som har kontakt med psykiatrin och som har gjort ett eller flera suicidförsök, berättar Lillemor Broling. I appen skapar patienten, med hjälp av en behandlare, en plan med strategier som man kan använda sig av vid en akut försämring av det psykiska måendet. Vår förhoppning är att våra patienter ska kunna bli mer självständiga och medvetna i sin egen problematik.

Appen Min livlina är dessutom en av 10 finalister på till att vinna HealthTech Award 2023 som delas ut för andra året i rad.

Uppdaterad 25 maj 2023 Lämna synpunkter på innehållet