Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Två flickor läser varsin bok.
Pressmeddelande 2024-02-14

98 miljoner kronor satsas på kulturen i Kalmar län

20 kulturorganisationer får vara med och dela på 98,1 miljoner kronor ur Region Kalmar läns kulturbudget för 2024.

Byteatern, Kalmar läns museum och Kalmar läns Musikstiftelse blir de största mottagarna när kulturbudgeten för 2024 klubbades av regionala utvecklingsnämnden på onsdagen. Totalt rör det sig om drygt 98 miljoner kronor som nu fördelas.

Region Kalmar läns kulturbudget för 2024 utgörs av en samlad pott bestående av regionala och statliga pengar där regionen står för den största summan. Det regionala grundanslaget uppgår till totalt 58,5 miljoner kronor, vilket är samma som 2023.

Av de regionala medlen fördelas i år en miljon kronor enligt Region Kalmar läns handlingsplan för kulturella och kreativa branscher 2023-2024. Utifrån denna fördelas 615 000 kronor till Talent Coach på Kalmar läns Musikstiftelse och 300 000 kronor till Capellagården för inkubatorverksamhet för kulturella och kreativa branscher.

Det statliga grundanslaget räknas upp med 0,9 procent. Samtidigt har Statens kulturråd beviljat Region Kalmar läns äskande om ytterligare 300 000 kronor för främjandet av hemslöjdverksamhet för barn och unga. Totalt beviljar Statens kulturråd därför 39,6 miljoner till Region Kalmar län, som regionen fördelar till regionala kulturverksamheter.

De institutioner och verksamheter som får mest i anslag ur kulturbudgeten är:

  • Byteatern Kalmar Länsteater: 20,9 miljoner kronor.
  • Kalmar läns museum: 19,8 miljoner.
  • Kalmar läns Musikstiftelse (inklusive Talent Coach): 19,7 miljoner.
  • Kalmar konstmuseum/Designarkivet: 11,5 miljoner.
  • Biblioteksutveckling Region Kalmar län: 6,2 miljoner.

Fler ska kunna cykelpendla i Kalmar län

Det ska bli lättare för fler personer i länet att ta cykeln i sin vardag. På onsdagen godkände nämligen regionala utvecklingsnämnden Regional cykelinfrastrukturplan Kalmar län 2023-2033. I arbetet med den nya planen har fokus legat på att binda samman tätorter samt att binda tätorter till kollektivtrafikens bytespunkter.

I Regional cykelinfrastrukturplan identifieras vilka sträckor längs statliga vägar i Kalmar län som det ska byggas cykelvägar intill. Man har också tagit fram principer för prioritering för hur kommande cykelinfrastrukturobjekt ska väljas ut.

Cykelinfrastrukturplanen ska nu även upp på regionstyrelsen och regionfullmäktige för beslut.

Uppdaterad 14 februari 2024 Lämna synpunkter på innehållet