Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
En kvinna vaccineras.
Pressmeddelande 2024-03-07

Avgift vid vaccinering mot covid-19 – men inte för 80 plus

Att vaccinera sig mot covid-19 får samma besöksavgift som andra vaccinationer, det vill säga 250 kronor. Däremot undantas personer äldre än 80 år och vissa riskgrupper. Det beslutet tog regionfullmäktige under torsdagen.

I en ny rekommendation från Sveriges kommuner och regioner, SKR, uppmanas regionerna att avgiftsbelägga vaccinering mot covid-19. Det ligger som underlag för regionfullmäktiges beslut.

Det betyder att det kommer att kosta 250 kronor att vaccinera sig mot covid-19.

Grupper som Folkhälsomyndigheten rekommenderar ska vaccinera sig mot covid-19 får däremot även i fortsättningen vaccinera sig gratis. Det innebär att personer äldre än 80 år kan få en avgiftsfri dos under våren 2024. Detsamma gäller personer äldre än 65 år som har dagliga omsorgsinsatser från exempelvis hemtjänst eller motsvarande.

Utöver dessa kan en patient med nedsatt immunförsvar få avgiftsfri vaccinering, om en läkare bedömer att behovet finns. Det gäller också anhöriga till personer med allvarlig immunbrist. Även i det fallet är det den behandlande läkaren som bedömer behovet.

Uppdaterad 7 mars 2024 Lämna synpunkter på innehållet