Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Huvudentrén vid Oskarshamns sjukhus
Pressmeddelande 2023-01-19

IVO:s granskning ska utvärderas

Inspektionen för vård och omsorg riktade på torsdagen i en rapport kritik mot samtliga 27 akutsjukhus som granskats, däribland Oskarshamns sjukhus.

– Vi ska naturligtvis gå igenom tillsynsrapporten för Oskarshamn noggrant och vidta nödvändiga åtgärder. Hittills är det bara de sammanfattande synpunkterna jag har tagit del av, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Rosenqvist i en kommentar.

I kritiken pekas på hög arbetsbelastning på akutmottagningen och en medicinavdelning. Något som kan utsätta patienter för risk för vårdskador. Det pekas också på att patienter placerats i korridor.

– Men samtidigt konstaterar IVO att Oskarshamns sjukhus är det enda av de granskade sjukhusen som inte har någon generell vårdplatsbrist, säger Johan Rosenqvist.

IVO har begärt svar till 16 mars på vilka åtgärder sjukhuset kommer att vidta.

Mer information

Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör                                          

Kontakt sker genom pressjouren 0480-841 31.

Uppdaterad 20 januari 2023 Lämna synpunkter på innehållet