Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Kvarn på Öland
Pressmeddelande 2024-02-22

Kalmar läns befolkning minskar

Den 31 december 2023 var Kalmar läns folkmängd 246 667 personer, vilket är en minskning med 1044 personer jämfört med 2022.

Utöver Kalmar län minskade folkmängden i 11 andra län och i 193 av landets 290 kommuner, detta enligt siffror från SCB över befolkningsutvecklingen.

År 2020 nådde Kalmar län milstolpen att ha samma befolkningsantal som på 1880-talet, före den stora utvandringen till USA. Befolkningen fortsatte sedan att öka under 2021 och 2022. Men under 2023 stannade alltså trenden av.

– Det är tråkigt att Kalmar län är ett av de län där folkmängden minskat. Delvis förklaras minskningen av att det föds färre barn. I Kalmar län ser vi en trend med minskande födelsetal och den trenden är samma som i hela Sverige, säger Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör.

Totalt föddes det 2 108 barn (52 procent pojkar och 48 procent flickor) i Kalmar län under 2023, vilket är det lägsta födelsetalet i länet på 20 år.

Den andra faktorn som påverkar befolkningsminskningen i länet är att den stora generationskulan som föddes på 40-talet har uppnått 80-årsåldern och bidrar till ökade dödstal.

Sett till flyttmönster flyttade 654 fler personer ut från länet än det flyttade in till länet från övriga Sverige. Som störst är utflyttning i åldersgruppen 19-26 år där flyttnetto var -791. Flyttnetto är generellt positivt för åldersgruppen 30+.

Av länets 12 kommuner är det enbart Mörbylånga och Kalmar vars befolkning ökar, med 1 respektive 0,4 procent. Mest minskade folkmängden i kommunerna Emmaboda och Högsby, med -3,1 respektive -2,6 procent.

– I längden påverkar en minskande befolkning bland annat möjligheterna till kompetensförsörjning och det är oroväckande att befolkningsantalet minskat i flera av länets kommuner. Nu ska vi sätta oss och fördjupa oss ytterligare i siffrorna. Sedan fortsätter arbetet med att Kalmar län ska förbli en attraktiv region att leva, bo och verka i, säger Helena Nilsson.

Fakta/Folkmängd i kommunerna 31 december 2023

Borgholm 10 748 (-1,0)
Emmaboda 9 056 (-3,1)
Hultsfred 13 883 (-1,3)
Högsby 5 438 (-2,6)
Kalmar 72 304 (+0,4)
Mönsterås 13 134 (-1,1)
Mörbylånga 16 144 (+1,0)
Nybro 20 145 (-0,8)
Oskarshamn 26 918 (-0,4)
Torsås 7 002 (-0,6)
Vimmerby 15 461 (-0,6)
Västervik 36 434 (-0,6)

Uppdaterad 22 februari 2024 Lämna synpunkter på innehållet