Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
En patient som besöker en hälsocentral.
Pressmeddelande 2024-02-14

Primärvården i Kalmar län får höga betyg

Primärvården i Region Kalmar län håller en hög och stabil kvalitet. Det anser patienterna själva när de får svara på frågor om sina upplevelser kring vården.

Den senaste mätningen av Nationell patientenkät, som presenterades på onsdagen, placerar de offentliga och privata mottagningarna i länet bland de främsta i hela landet. När det gäller tillgänglighet får regionen högst betyg av samtliga. 

Totalt är det sju olika dimensioner som redovisas i mätningen: helhetsintryck, emotionellt stöd, delaktighet och involvering, respekt och bemötande, kontinuitet och koordinering, information och kunskap samt tillgänglighet.

Förutom första plats när det gäller tillgänglighet hamnar primärvården i Region Kalmar län som lägst på fjärde plats av 21 regioner inom samtliga dimensioner.

– Resultatet visar på att vi i länet har en primärvård av offentliga och privata mottagningar som patienterna uppskattar. Naturligtvis är det väldigt glädjande för Region Kalmar län, säger planeringsdirektör Sofia Hartz.

Bäst helhetsintryck, enligt patienterna, är det i Region Jämtland Härjedalen, på andra plats kommer Region Halland och Region Kalmar län trea.

I enkäten har patienterna haft möjlighet att i egna ord beskriva sina upplevelser i samband med det senaste vårdbesöket och komma med förbättringsförslag.

– Vi vill hela tiden bli bättre och synpunkterna hjälper hälsocentraler och mottagningar i deras förbättringsarbete, säger Sofia Hartz. 

Fakta

Nationell patientenkät är en av Sveriges största enkätundersökningar. Sedan 2009 deltar samtliga regioner i den. Utvärderingen av primärvården nationellt sker vartannat år.

Primärvårdsenkäten skickades ut till de patienter som besökte en läkare eller sjuksköterska på en hälso- och vårdcentral eller privat mottagning under september månad förra året antingen fysiskt eller digitalt. Totalt fick 7 132 patienter i länet möjlighet att ge sin syn på vården, 3 128 eller 44 procent av dem svarade på frågorna och bidrar därmed i förbättringsarbetet inom primärvården.

Uppdaterad 14 februari 2024 Lämna synpunkter på innehållet