Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Illustration med bild i trafik.
Pressmeddelande 2023-01-19

Översyn av ersättning för sjukresa med egen bil

Kalmar länstrafik kommer att se över möjligheten att höja ersättningen för dem så åker med egen bil vid sjukresa.

Det framgår av svaret på ett medborgarförslag som kollektivtrafiknämnden behandlade på torsdagen. Nämnden pekar i svaret på att trafikdirektören fått i uppdrag att genomföra en ekonomisk översyn av kollektivtrafiken både på kort och lång sikt för att uppnå en ekonomi i balans.

I det arbetet kommer också en översyn av milersättningen för resa med egen bil vid sjukresa att ingå.

Medborgarförslaget går vidare till regionfullmäktige för slutlig behandling.

Vid kollektivtrafiknämndens sammanträde godkändes också verksamhetsplanen för 2023 och val genomfördes till flera organ som har kopplingar till kollektivtrafiken.

KD lyfte frågan om den senaste tidens trådpåkörningar längs Stångådalsbanan och ville att trafikdirektören skulle utreda och redovisa omständigheter, kostnader, intäktsförluster, förseningar såväl som proaktiva åtgärder och utvecklingen löpande under året vid nämndsmötena. Förslaget fick stöd av M och SD.

S, V och C höll med om behovet av utredning men att uppdraget istället skulle gå till Krösatågets ledning. Något som också blev kollektivtrafiknämndens beslut.

Uppdaterad 19 januari 2023 Lämna synpunkter på innehållet