Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Bild på ett digitalt vårdmöte.
Pressmeddelande 2023-06-13

Aktuella tillgänglighetssiffror till vård

Tillgängligheten till vård i Region Kalmar län ligger i fler avseenden på en stabil nivå. Det framgår av redovisningen som regionstyrelsen fick på tisdagen.

Primärvården har en tillgänglighet strax över genomsnittet för landet. 88 procent av patienterna som vände sig till sin hälsocentral i april fick träffa medicinsk personal inom tre dagar. Motsvarande siffra för hela landet var 87 procent. 91,7 procent av dem som sökte sig till barn- och ungdomshälsan i maj fick tid inom tre dagar.

För 1177 Vårdguiden på telefon var den genomsnittliga väntetiden drygt 33 minuter i maj, vilket är en försämring sedan april men även maj 2022. Andelen samtal som besvaras inom målet nio minuter var fem procent.

En förhoppning är att 1177 direkt - en chattfunktion på 1177.se - i viss mån ska minska antalet samtal till 1177 på telefon och därmed minska väntetiderna. Under maj breddinfördes tjänsten på alla länets hälsocentraler.

När som helst på dygnet kan invånaren påbörja sitt ärende och svara på de förberedande frågorna. Öppettiderna för chatten följer sedan hälsocentralens telefontider. Om behov finns kan chatten övergå till ett videosamtal eller ett fysiskt besök på hälsocentralen. Under veckorna 20-22 startade i genomsnitt 130 chattmöten per vecka där invånare sökte kontakt med vården. Vanligaste anledningar var administrativa frågor, hudbesvär, hosta, depression och halsont.

1177.se som är den första ingången till vården är väl känd bland befolkningen i Kalmar län. Över 90 procent känner till sidan och har någon gång besökt den och loggat in. Totalt finns det i dag 221 197 invånarkonton på 1177.se. Det motsvarar 89 procent av länets befolkning.

De digitala vårdmötena fortsätter att minska under 2023. I maj var det den lägsta siffran under de senaste fyra åren.

76 procent av patienterna i Kalmar län fick i april en tid till operation/behandling vid länets sjukhus inom vårdgarantins 90 dagar i jämförelse med drygt 63 procent för hela landet. Motsvarande siffror för första besök var 79 procent i jämförelse med 71 procent för hela landet. Också när det gäller återbesök inom medicinskt måldatum tillhör Region Kalmar län de bästa i landet.

Knappt 80 procent av patienterna till barn- och ungdomspsykiatrin fick tid för första besök inom 30 dagar i april. Däremot fick knappt 20 procent tid till fördjupad utredning inom 30 dagar.

När det gäller vuxenpsykiatrin fick 98 procent tid till första besök inom 90 dagar i april och 91 procent fick tid till återbesök inom medicinskt måldatum.

Inom folktandvården är man fortfarande sen med kallelser till preventiv tandvård. Det finns också eftersläpningar vid några av de största klinikerna på grund av tidigare vakanser vilket påverkat tillgängligheten negativt.

Efter bra rekryteringsinsatser närmar sig folktandvården en bra grundbemanning på tandläkarsidan, vilket kan leda till ökad tillgänglighet. Också när det gäller tandsköterskor är man i nivå med önskad bemanningen. Däremot finns det en brist på tandhygienister, något som gäller hela landet. Under hösten kommer därför en uppdragsutbildning att starta vid Karlstad universitet till hösten där tandsköterskor kan vidareutbilda sig till tandhygienister.

 

 

 

Uppdaterad 13 juni 2023 Lämna synpunkter på innehållet