Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Bild på en resenär som betalar en bussresa.
Pressmeddelande 2023-10-24

Justering av biljettpriser föreslås till 2024

Kollektivtrafiknämnden beslutade under dagen att ge grönt ljus till justering av biljettpriser nästa år.

Priserna föreslås att höjas med i snitt 6 procent med undantag för sommarbiljetten som ska förbli oförändrad på 950 kronor. Prisförändringarna krävs för att möta de stora kostnadsökningar som har uppstått inom kollektivtrafiken till följd av bland annat högre bränslekostnader.

För en vuxen resenär som ska åka i en zon innebär det att resan blir två kronor dyrare. En 30-dagarsbiljett i en zon blir för en vuxen blir 44 kronor dyrare.

Kalmar länstrafik ska även i fortsättningen tillfälligt kunna sänka priset på vissa biljetter under en tidsbestämd period.

Utöver prisjusteringen föreslås:

  • Att kontrollavgiften höjs till 1 500 kronor (tidigare 1200 kr).
  • Att pris för resekort införs med 30 kronor (tidigare kostnadsfria).
  • Att avgift införs för resenär som uteblir från en bokad färdtjänst, sjuk- eller närtrafikresa.
  • Att skolbiljettkupong slopas.

Sammantaget väntas de föreslagna biljettprisförändringarna bidra till ökade intäkter med nio miljoner kronor. Förslaget ska beslutas av regionfullmäktige i november.

Yrkande

Kalmar länstrafik får i uppdrag att undersöka möjligheterna att ändra länets zonstruktur i befintligt biljett- och betalsystem, efter ett tilläggsyrkande från S, C och V.

I ett tilläggsförslag yrkade KD och M att ungdomar 7-19 år skulle undantas från prishöjningen. Förslaget avslogs.

Justering av beslut för ersättning av sjukresor i egen bil

Nämnden valde att dra tillbaka det tidigare beslutet om att höja milersättningen för sjukresor i egen bil. Det innebär att ersättningen för sjukresor med egen bil förblir oförändrad.

Översyn av regelverket för sjukresor ska arbetas in i Kalmar länstrafiks verksamhetsplan för år 2024 och vävas in i arbetet med långsiktiga åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans.

Mer information

Mattias Ask, trafikdirektör.

Kontakt sker genom kommunikatör Linus Öjebrink Åsberg 010-212 10 76.

Uppdaterad 24 oktober 2023 Lämna synpunkter på innehållet