Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Illustration på personal och en ambulans.
Pressmeddelande 2024-04-16

Region Kalmar län ansöker om dispens för 13 ambulansstationer

Region Kalmar län ansöker om dispens från reglerna för dygnsvila för totalt tre ambulansstationer med start snarast och ett år framåt. Dessutom ansöks om dispens för tio ambulansstationer från 3 juni till 30 september. En dispensansökan skickas också in för kvinnokliniken på Västerviks sjukhus.

Det var under tisdagens extrainsatta regionstyrelse som besluten om dispensansökningarna fattades. Sedan tidigare har Region Kalmar län fått dispens från arbetstidsreglerna för ambulansstationerna i Löttorp och Ålem till och med 30 september. I ett första skede bedömdes omställningen till nya bestämmelserna främst orsaka problem vid dessa ambulansstationer.

Då kompetensbristen blivit extra stor i Vimmerby, Hultsfred och Virserum begärs på dessa ambulansstationer dispens snarast och tolv månader framåt. På de här orterna finns idag tio vakanta tillsvidareanställningar i ambulanssjukvården.

Dessutom begärs dispens för tio ambulansstationer mellan 3 juni och 30 september. De berörda orterna är: Gamleby, Västervik, Oskarshamn, Högsby, Nybro, Kalmar, Emmaboda, Torsås, Mörbylånga och Borgholm.

– Syftet med begäran om dispens på de här stationerna är att upprätthålla tillgängligheten av akutvård under en period med kompetensbrist och behovet av tillgänglighet är större än övriga delen av året med anledning av stor turism i länet, säger Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Kalmar län.

Samtidigt begärs dispens från arbetstidsreglerna för läkare som ingår i jourtjänstgöring vid kvinnokliniken på Västerviks sjukhus. Anledningen är att färre läkare är i tjänst under semesterperioden. Dispensansökan gäller över sommaren.

– Arbetsgivaren kommer även fortsatt att ha ett stort fokus på rekrytering av medarbetare, säger Helen Persson, HR-direktör i Region Kalmar län.

Begäran om dispenser överlämnas nu till Centrala parters arbetstidsnämnd för beslut.

Fakta/Allmänna bestämmelser

För att ge medarbetare bättre möjligheter till ett långt och hållbart arbetsliv har Sveriges kommuner och regioner, SKR, och facken kommit överens om att ändra reglerna kring arbetstid och dygnsvila i Allmänna bestämmelser. Förändringarna började gälla den 1 oktober 2023 och innebär att ett arbetspass ska följas av ledighet, möjligheten att arbeta jourpass efter ett arbetspass begränsas och medarbetaren måste ha 11 timmars sammanhängande vila under varje 24-timmarsperiod. Det går inte att teckna lokala kollektivavtal som avviker från dessa regler.

Uppdaterad 16 april 2024 Lämna synpunkter på innehållet