Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
illustration på två medarbetare och en ambulans.
Pressmeddelande 2024-03-08

Region Kalmar län får dispens från arbetstidsreglerna

Arbetstidsnämnden godkänner Region Kalmar läns dispensansökan. Det betyder att ambulansstationerna i Ålem och Löttorp får dispens från reglerna för dygnsvila. Dispensen gäller till och med 30 september.

Bakgrunden är att alla medarbetare i kommuner och regioner ska ha minst elva timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod. Det betyder att varje arbetspass ska följas av dygnsvila.

När det gäller ambulansverksamheten har Region Kalmar län inte lyckats bemanna med befintlig personal sedan införandet av dygnsvila. Detta har främst märkts i Ålem och Löttorp som påverkats extra utifrån sina geografiska lägen. Dispensansökan gällde de båda platserna.

Nu har arbetstidsnämnden bifallit regionens dispensansökan. Enligt beslutet gäller dispensen från 1 februari till 30 september. I beslutet står det bland annat: ”Nämnden delar Region Kalmars bedömning att dispens krävs för att regionen ska kunna upprätthålla ambulansverksamheten. Nämnden vill samtidigt påtala att det är arbetsgivarens ansvar att i denna typ av verksamhet säkerställa att arbetstagarna får vila och återhämtning under arbetspasset.”

– Nu börjar vi arbeta i enlighet med dispensen. Det innebär att vi behöver lägga om scheman men exakt när det är klart kan vi inte säga i dagsläget, säger Annkristin Svensbergh, sjukhuschef på Länssjukhuset i Kalmar.

Arbetstidsnämnden skriver vidare i sitt beslut:

”Regionen har beskrivit de ansträngningar som gjorts för att kunna göra anpassningar till de nya arbetstidsreglerna. Regionen genomförde rekryteringsinsatser under hösten 2023 och har för avsikt att fortsätta rekryteringsinsatserna för att uppnå målet om 11 timmars dygnsvila senast den 30 september 2024.”

Uppdaterad 12 mars 2024 Lämna synpunkter på innehållet