Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Illustration på en person som tittar genom förstoringsglas.
Pressmeddelande 2023-05-11

Granskning av trafikupphandlingar

Regionens revisorer har låtit granska trafikupphandlingarna i Region Kalmar län.

Granskningen syfte har varit att bedöma om regionstyrelsen och kollektivtrafiknämnden inom sina respektive ansvarsområden säkerställt en ändamålsenlig styrning, kontroll, uppföljning och samordning avseende trafikupphandlingar.

Den sammanfattande bedömning är att både styrelsen och nämnden i allt väsentligt har säkerställt detta men samtidigt finns det förbättringsmöjligheter.

Revisorerna har därför ett antal rekommendationer:

  • Regionstyrelsen och kollektivtrafiknämnden bör dokumentera upphandlingsenhetens och Kalmar länstrafiks roll och ansvar vid trafikupphandlingar.
  • Regionstyrelsen bör se över delegationsordningen för att undvika otydligt ansvarsförhållande avseende mandat att teckna trafikavtal.
  • Regionstyrelsen behöver säkerställa att den får uppföljning inför, under och efter genomförda trafikupphandlingar.
  • Kollektivtrafiknämnden bör dokumentera regionens interna processer när det gäller AB Transitio avseende anskaffning, finansiering och förvaltning av spårfordon på uppdrag av regionen, samt att se till att nämnden får tydligare dokumenterad uppföljning avseende AB Transitios upphandling av fordon.

Revisorerna vill ha svar från regionstyrelsen och kollektivtrafiknämnden senast 19 oktober kring vilka åtgärder som vidtagits eller planeras med anledning av rekommendationerna.

Mer information

Klaus Leidecker, ordförande regionens förtroendevalda revisorer              
070-898 31 00

Uppdaterad 12 maj 2023 Lämna synpunkter på innehållet