Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp

Press och media

Du som är journalist kan vända dig till vår pressjour för att få hjälp med information om Region Kalmar län.

Pressjourens roll är att lotsa dig till rätt verksamhetsföreträdare inom organisationen och hjälpa dig att hitta de snabbaste vägarna till information. Ansvaret för mediekontakterna i region Kalmar län följer chefsansvaret och för djupare information inom ett specifikt område kan du kontakta ansvarig verksamhetschef eller sakkunnig.

Frågor och svar

Hur kan jag som journalist få information från hälso- och sjukvården om ett olycksfall?

Vid olyckor eller andra händelser där media har behov av information om patienters tillstånd, lämnar vi ut olycksfallsrapporter via vår telefonväxel. Dessa rapporter innehåller standarduppgifter om ålder, kön och skadans svårighetsgrad. Vilka uppgifter som kan lämnas ut avgör behandlande läkare.

En olycksfallsrapport kan dröja på grund av de svåra förutsättningar som ofta råder vid akuta skador och olyckor. Sjukvården gör alltid sitt yttersta för att ge snabb och korrekt information till media. Målet är att inom tre timmar efter att patienten kommit in till akuten kunna lämna en olycksfallsrapport. Vid problem att få en olycksfallsrapport, kontakta vår pressjour.

Jag vill fotografera eller filma på en hälso- och sjukvårdsenhet, exempelvis på sjukhuset. Behöver jag ha något tillstånd för detta?

Om du vill fotografera eller filma inom lokaler som tillhör hälso- och sjukvården behöver du ett fototillstånd alternativt filmtillstånd. Detta av hänsyn till patientsekretessen samt anhörigas och andra besökares integritet.

För foto-/filmtillstånd - kontakta pressjouren. 

Var kan jag hitta Region Kalmar läns logotyper och högupplösta bilder på tjänstepersoner och politiker?

I vårt mediagalleri finns det logotyper i färg, behöver du en logga i något annat format eller svart/negativ kan du mejla oss på Regionstab Kommunikation. 

I mediagalleriet finns även högupplösta pressbilder på våra regionråd, förvaltningschefer, chefläkare, smittskyddsläkaren med flera. Saknar du någon pressbild kan du kontakta pressekreteraren.