Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Bild från en operation.
Pressmeddelande 2024-06-11

Regionen jobbar vidare med framtidens hälso- och sjukvårdssystem

Förnyade arbetssätt, förändringar och förbättringar. Det är några av förslagen i en extern analys som regionstyrelsen fick information kring under tisdagen. I rapporten finns förslag som möjliggör längre öppettider på länets hälsocentraler och att utveckla Oskarshamns sjukhus.

I senaste regionplanen står det att en övergripande analys utifrån hälso- och sjukvårdssystemets utveckling ska genomföras under 2024. Analysen för hur akutvårdsprocessen och den elektiva vården kan förbättras har nu utförts av Ernst & Young AB. Rapporten visar på flera möjligheter att utveckla vården i Kalmar län framöver.

För att gå i takt med befolkningens framtida behov behöver hälso- och sjukvårdssystemet förändras. Centralt är att regionens tre sjukhus alla ska fortsätta utvecklas framåt utifrån sina förutsättningar. Fokus ligger på en ökad patientsäkerhet, högre tillgänglighet och en mer effektiv hälso- och sjukvård.

Analysen visar att det till exempel finns möjlighet till utökade öppettider på hälsocentralerna måndag till fredag under dagtid, genom att förändra den nuvarande primärvårdsjouren på vardagar. En rekommendation är också att ta fram en länsövergripande handlingsplan för att uppnå köfrihet till operation.

Möjlighet till direktinläggning

I analysen finns också förslag på att utveckla dagens akuta vårdflöden vid Oskarshamns sjukhus genom att skapa ett akutkoncept med allmänmedicin som bas.

– Bakgrunden är att akutmottagningen i Oskarshamn sedan många år tillbaka har en begränsning i vilka patienter de har möjlighet att ta emot. I dagsläget bedöms många akutfall, redan i ambulansen, ha behov av att köras direkt till Västervik eller Kalmar för att få rätt vård, säger Johan Rosenqvist hälso- och sjukvårdsdirektör.

Även i fortsättningen skulle det dock finnas tillgång till röntgen och provtagning på sjukhuset. De medicinska insatser som idag görs kopplat till rädda hjärnan vid en stroke samt övervakning av hjärtpatienter skulle också finnas kvar.

Enligt rapporten skulle en omställning av akutmottagningen frigöra resurser för att kunna utveckla en direktinläggning för de mest sköra, sjuka eller komplexa patienterna som behöver sjukhusvård. Idag har medicinakuten cirka 15 besök per dygn, hälften av dem läggs in. En förändring med direktinläggning innebär att patienterna får komma in direkt till en vårdplats utan att behöva passera akuten eller skickas vidare till Kalmar eller Västervik.

Satsning på rehabpatienter

Ytterligare en möjlighet är att utveckla medicinkliniken vid Oskarshamns sjukhus utifrån ett närsjukvårdskoncept. En stärkt samverkan med bland annat kommunerna skulle öka möjligheten för patienter att vårdas i hemmet, vilket ligger i linje med arbetet att erbjuda en mer nära vård. Ett arbete med att inrätta slutenvårdsplatser för rehabiliteringspatienter med komplexa behov vid Oskarshamns sjukhus skulle också kunna inledas.

Regionstyrelsen noterade slutredovisningen av analysen vid sitt sammanträde den 11 juni och gav regiondirektören i uppdrag att jobba vidare med ovanstående inriktning. Arbetet ska delredovisas den 11 september och slutredovisas den 31 oktober.

Mer information

Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör, via presschef Daniel Bogefors 010-358 41 55, daniel.bogefors@regionkalmar.se

 

Uppdaterad 12 juni 2024 Lämna synpunkter på innehållet