Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
En närtrafiksbuss.
Pressmeddelande 2024-05-31

Successiv öppning av närtrafiken

Onsdag 5 juni öppnar Kalmar länstrafik successivt upp närtrafiken i stora delar av Kalmar län. För färdtjänstresor är läget fortsatt oförändrat.

Efter gasbussincidenterna i Nybro beslutade Kalmar länstrafik att ta 50 fordon av den aktuella fordonsmodellen ur drift. Något som fick stor påverkan på bland annat färdtjänst och närtrafik i länet.

I sitt arbete med att lösa resor till resenärer har Kalmar länstrafik arbetat efter en prioriteringsordning där sjukresor, dialyspatienter, akuta färdtjänstresor och skolskjuts till anpassad skolgång går först. Den prioriteringen fortsätter då det finns begränsade fordonsresurser.

Från och med den 5 juni öppnar Kalmar länstrafik nu upp närtrafiken successivt i stora delar av Kalmar län men med begränsad kapacitet. Det innebär att närtrafiken körs en tur in och en tur tillbaka vissa dagar, på orter där Kalmar länstrafik har möjlighet till att använda andra fordon som finns tillgängliga.

Bokning av närtrafiken ska göras senast 16:00 dagen innan avresa. Resorna kommer att kunna sökas i reseplaneraren från och med den 4 juni. Den successiva öppningen av närtrafiken sträcker sig fram till och med sommarlovet den 14 juni. Kalmar länstrafik arbetar parallellt för en lösning som kan sträcka sig över sommaren.

– Det är glädjande att vi successivt kan öppna närtrafik i stora delar av Kalmar län. Anledningen till att vi öppnar upp närtrafiken och inte färdtjänsten är för att vi inte har fordonsresurser i dagsläget för att köra färdtjänstresor. Vi arbetar intensivt med att hitta lösningar för färdtjänsten så snart som det är möjligt men ber att få återkomma om en ny prognos när verksamheten kan vara i gång igen, säger Mattias Ask, trafikdirektör.

Giltigt färdtjänsttillstånd ger fria resor i linjetrafiken

Med ett giltigt färdtjänsttillstånd reser du kostnadsfritt i Kalmar länstrafiks linjelagda kollektivtrafik i Kalmar län, vilket omfattar Närtrafiken. Detta gäller mot uppvisande av ett färdtjänstkort tillsammans med fotolegitimation. Den kostnadsfria resan gäller även för din medresenär.

Kalmar länstrafik tillsätter en extern utredning

Kalmar länstrafik har tidigare i veckan beslutat att tillsätta en extern utredning av det interna arbetet med anledningen gasbussincidenterna i Västervik och Nybro. Syftet med den externa granskningen är att klargöra Kalmar länstrafiks roll och hantering dels av upphandlingen där aktuella biogasfordon ingick, dels av åtgärderna efter de tre biogafordonsincidenterna.

– Tillsättandet av den externa granskningen bidrar till vårt arbete att hålla en god transparens i uppföljningen av hela processen och hanteringen av detta ärende. Det ger oss också en viktig möjlighet att få fram identifierade förbättringsområden som kan bidra till ett lärande inför framtida upphandlingar och säkerhetsarbete, säger Mattias Ask.

Förtydligande om fordonsmodellen med konverterade gastankar

Explosionerna av biogastankar har enbart inträffat på minibussar av en viss gasfordonsmodell som har specialanpassats. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är tydliga med att det enbart är de här fordonen (ett femtiotal i Kalmar län) som innebär en risk, inga andra fordon som drivs på biogas. Ingen av de här minibussarna är längre i bruk.

Mer information

Mattias Ask, trafikdirektör

Kontakt sker genom kommunikatör Faton Pasho 010-35 75 075.

För frågor gällande bedömning av begränsning av gasfordon

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 010 240 44 44.

Uppdaterad 4 juni 2024 Lämna synpunkter på innehållet