Grafiks bild med Region Kalmar läns logotype.
Pressmeddelande 2021-12-08

Personuppgiftsincident anmäld

Region Kalmar län anmälde på onsdagen en personuppgiftsincident till Integritetsskyddsmyndigheten.

Ärendet gäller ett sjukintyg som skickades med post. När adressaten öppnade brevet låg det förutom det egna sjukintyget ytterligare ett intyg avseende en annan person.

Berörd person kommer att informeras om det inträffade.

Uppdaterad 8 december 2021 Lämna synpunkter på innehållet