Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
En flicka står på en klippa och sträcker armarna i luften.ften.
Pressmeddelande 2024-07-04

Regionens direkta koldioxidutsläpp minskar

Många åtgärder har gett resultat. Årets klimatbokslut visar på en positiv trend vilket betyder att Region Kalmar läns utsläpp fortsätter att minska.

Utsläppen har sjunkit med 72 procent sedan 2012 och regionen närmar sig målet om 80 procents reduktion till 2030. Det visar klimatbokslutet för 2023.

– Det är många åtgärder över tid som har gett resultat. Vi har bland annat ställt om vår el och värme, så även kollektivtrafik och tjänsteflotta till förnyelsebart. Vi har även satsat på grönt flygbränsle samtidigt som digitaliseringen medför att vi reser mindre. Ett annat exempel är att vi har installerat lustgasdestruktor vid länssjukhuset. En hel del är gjort, men vi kan och måste göra mer, säger Johanna Schelin, hållbarhetschef på Region Kalmar län.

Johanna Schelin, hållbarhetschef på Region Kalmar län.

Johanna Schelin, hållbarhetschef på Region Kalmar län.

Foto: Mattias Johansson

Nu väntar ytterligare åtgärder på bred front för att minska koldioxidutsläppen ytterligare. Exempelvis planeras för fler laddplatser, lustgasdestruktor vid förlossningen på Västerviks sjukhus, fortsätta ställa om från engångs- till flergångsinstrument inom vården samt restaurera möbler i stället för att köpa nytt. Åtgärderna är kopplade både till poster inom klimatmålet och för indirekta utsläpp som är svårare att påverka och som inte räknas in inom målet.

– Klimatfrågan är vår tids största utmaning såväl globalt som regionalt. Klimatet är avgörande för vår hälsa och välbefinnande, för vatten- och livsmedelsförsörjning men även för vår regionala utveckling i länet som vi är så beroende av, exempelvis rekreation och turism, säger Johanna Schelin.

Region Kalmar län följer årligen upp sitt klimatbokslut utifrån målsättningen och klimatstrategin beslutad i regionfullmäktige.

Uppdaterad 4 juli 2024 Lämna synpunkter på innehållet