Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Två tjejer åker buss.
Pressmeddelande 2024-05-24

Praktikbiljetter för enklare hantering

Praktikbiljetter föreslås att införas från och med nästa läsår. Det beslutade kollektivtrafiknämnden på torsdagen.

Regionfullmäktige har beslutat att avveckla Skolbiljett kupong och i stället hänvisa skolor och kommuner i länet till en ny lösning gällande praktikbiljetter.

Anledningen till avvecklandet har sin grund i de synpunkter som kommunerna har haft på dessa biljetter och den ökade administrationen biljetten medfört. För att skapa en mer ändamålsenlig lösning med en minimerad administration för skolorna har kollektivtrafiknämnden beslutat att införa två nya praktikbiljetter för enklare hantering.

Praktikbiljetterna kan köpas via Skolportalen av skolor och kommuner och kan nyttjas av elever i grundskola och gymnasium. Praktikbiljetterna är giltiga inom hela Kalmar län och gäller utan begränsning i tid, även under lördagar, söndagar, helgdagar och skollov, men inte under sommarlovet. Praktikbiljetterna är inga ordinarie Skolbiljetter och uppfyller därmed inte kriterier för återbetalning enligt återbetalningsmodellen för Skolbiljetter.

Regionfullmäktige fattar det slutliga beslutet i frågan.

Effektiviseringar i linjetrafiken

I enlighet med gällande trafikförsörjningsprogram och nämndbeslut den 5 oktober 2023 görs justeringar i linjetrafiken som en del i effektiviseringarna för att nå en ekonomi i balans. Under kollektivtrafiknämndens sammanträde på torsdagen redovisade Kalmar länstrafik ett förslag till förändring. Förändringarna träder i kraft vid tidtabellsskiftet i augusti 2024, med vissa undantag som träder i kraft i början på 2025.

Trafikförsörjningsprogrammet syftar till att optimera resursanvändningen och säkerställa en effektiv och hållbar kollektivtrafik för invånarna i Region Kalmar län. Justeringarna av linjetrafiken baseras på en analys av resandemönster och trafikunderlag, med målet att fokusera resurser på de linjer med störst efterfrågan.

Under kollektivtrafiknämnden redovisades följande förslag på effektiviseringar i linjetrafiken:

Regiontrafiken:

Linje 106 – där trafiken övergår till timmestrafik mellan 10:00 och 14:00.

Kvällsturer som påverkas:

Linje 105 – En tur per riktning på vardagar

Linje 121 – En tur per riktning på vardagar och lördagar.

Linje 131 – Två turer per riktning på vardagar, en tur per riktning på lördagar.

Stadstrafik:

Linje 401 och 405 – 5-minuters förtätning på lovdagar tas bort.

Kvällsturer:

Linje 403 – Kvällsturer på vardagar och lördag tas bort.

De totala förändringarna i linjetrafiken beräknas resultera i en nettokostnadsminskning på ca 3,8 miljoner kronor per år.

Ökad beställning av sommarlovsbiljetten 2024

Sju av länets tolv kommuner valde inför sommaren 2023 att köpa in sommarlovsbiljetter till skolelever i särskilda årskurser i länet. 82 procent av sommarlovsbiljetterna aktiverades förra året och användes för resor inom länet. Inför årets sommarmånader har kommunerna beställt 10 500 sommarlovsbiljetter fördelat på sju kommuner. Till 2025 har Kalmar länstrafik bjudit in samtliga kommuner i länet för dialog för att diskutera sommarlovsbiljetten.

Uppdaterad 3 juni 2024 Lämna synpunkter på innehållet