Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Bild på Åke Åkesson.
Nyhet 2024-06-20

Region Kalmar län deltar under Almedalsveckan

Under Almedalsveckan är Region Kalmar län representerat både som arrangörer och medverkande på flera evenemang. Bland annat kommer Åke Åkesson att vara moderator för ett evenemang om en välbemannad primärvård.

Åke Åkesson är numera utvecklingsledare på Region Kalmar län, men var tidigare verksamhetschef för Borgholms hälsocentral. Under Almedalsveckan kommer han att vara moderator för evenemanget ”Startskottet går för en nationell kapplöpning mot 1 allmänläkare per 1100 invånare”.

– I 70 år har nästan alla varit överens om att Sverige har för få allmänläkare. Många satsningar har signalerats men väldigt lite har hänt. I det här seminariet möts personer med olika perspektiv och erfarenhet av allmänmedicin för att gemensamt och konstruktivt fokusera på vad som måste göras nu för att förändringen äntligen ska ske, säger han.

Tillsammans med olika samarbetspartners är Region Kalmar län även med och arrangerar tre evenemang inom regional utveckling. De handlar bland annat om EU:s regionalpolitik, Sveriges konkurrenskraft, synen på den svenska skogsråvaran samt om regioners roll och uppdrag ur olika aspekter.

– Det är viktigt att vi är med och arrangerar de här gemensamma evenemangen. Tillsammans med de andra regionerna är vi en större aktör både nationellt och internationellt och då kan Kalmar län i högre utsträckning dra nytta av och vara med och påverka både EU:s regionalpolitik och arbetet med att stärka Sveriges konkurrenskraft, säger Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör.

Almedalsveckan, som i år invigs den 24 juni, är en samlingsplats där politiska företrädare, media och en stor bredd av aktörer inom offentlig, privat och ideell sektor träffas i Visby för att diskutera viktiga samhällsfrågor. Region Kalmar län deltar på Almedalsveckan för att var med i dessa viktiga dialoger samt för att fylla på med kunskap, utbyta erfarenheter och bygga nätverk som kan gynna vårt arbete på hemmaplan.

Region Kalmar län är med och arrangerar och/eller har medarbetare som deltar i nio evenemang:

 • Varför behövs regioner?
  Arrangör som en del i vårt samarbete Regionsamverkan Sydsverige
 • EU:s regionalpolitik och Sveriges konkurrenskraft
  Arrangör som en del i vårt Europeiska samarbete Småland Blekinge Halland South Sweden
  Medverkande: Karin Helmersson (C), ordförande i regionala utvecklingsnämnden, Region Kalmar län.
 • Från bulk till delikatess - ny syn på svensk skogsråvara?
  Arrangör tillsammans med Region Jönköpings län och Region Kronoberg.
 • Från Gnosjö till EU - om näringslivets behov av ett tillförlitligt energisystem
  Medverkande: Sven Kastö, kontorschef Småland Blekinge Halland South Sweden
 • Bättre hälsodata ger personcentrerad vård – ett partnerskap där patienten blir en aktiv medskapare
  Medverkande: Emmy Ahlstedt (C), regionråd.
 • Den ojämlika hjärtsjukvården – krävs en nationell strategi för att ny kunskap ska implementeras?
  Medverkande: Malin Sjölander (M), vice ordförande i regionstyrelsen Region Kalmar län
 • Startskottet går för en nationell kapplöpning mot 1 allmänläkare per 1100 invånare
  Medverkande: Åke Åkesson, utvecklingsledare, Regionsjukvården. Emmy Ahlstedt (C), regionråd.
 • Följ hjärtat – goda exempel på preventiv behandling av högriskpatienter i hjärt-kärlsjukvården
  Medverkande: Malin Sjölander (M), vice ordförande i regionstyrelsen Region Kalmar län
 • Från ord till handling - vårdkompetensförsörjning vid ett vägskäl
  Medverkande: Emmy Ahlstedt (C), regionråd.
Uppdaterad 28 juni 2024 Lämna synpunkter på innehållet