Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Kvinna andas lustgas under förlossning
Nyhet 2024-06-24

Invånarna i länet nöjda med förlossningsvården

SKR:s Graviditetsenkät visar att nio av tio i länet är trygga med sin förlossningsvård. Samtidigt finns fortsatta förbättringsområden.

Nio av tio invånare i Kalmar län känner sig trygga med förlossningsvården. Lika många skulle rekommendera sin mödrahälsovård och förlossningsvård till någon annan som är gravid eller ska föda barn. Det visar 2023 års Graviditetsenkät, som sammanlagt drygt 51 000 i landet svarat på.

– Det är glädjande att se att resultaten fortsätter förbättras, att de flesta som varit gravida är nöjda med vården under graviditeten och sin förlossningsupplevelse. Det visar att långsiktigt och uthålligt arbete lönar sig, säger Ulla Tränk, samordningsbarnmorska vid Mödrahälsovården.

Enligt enkäten finns även förbättringsområden. Till exempel anser var fjärde som upplevt fysiska besvär efter förlossning vet inte var de ska vända sig för att söka vård. Ett annat utvecklingsområde är att ge stöd vid amningsbesvär.

– Enkäten är viktig för att vården ska kunna utvecklas vidare utifrån våra patienters behov. Även om de allra flesta har en positiv upplevelse har vi under två år arbetat för att förbättra informationen till de födande om vart de ska vända sig för att få rätt stöd efter sin förlossning. Vi har också infört en tidig kontakt två till tre veckor efter förlossningen, säger Ulla Tränk.

Om Graviditetsenkäten

Sedan december 2020 erbjuds gravida kvinnor och nyblivna mammor i hela Sverige att svara på Graviditetsenkäten. Syftet är att fånga upplevelser av hälsa och erfarenheter av vården under graviditet, förlossning och tiden därefter. Resultatet bidrar till det fortsatta arbetet med målet att skapa en trygg vård hela vägen – före, under och efter graviditeten.

Graviditetsenkäten genomförs som en del av överenskommelsen mellan SKR och staten för en förförbättrad förlossningsvård och kvinnors hälsa.

Uppdaterad 24 juni 2024 Lämna synpunkter på innehållet