Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Illustration på en kvinna och ett barn som planterar växter.
Pressmeddelande 2024-05-22

Projektbidrag till särskilda satsningar för minskad miljöpåverkan

Idrottsföreningar, hembygdsföreningar, kulturföreningar och andra föreningar kan nu få finansiering för att göra en miljöinsats, antingen för sina medlemmar eller för lokalsamhället där de verkar. Det beslutade regionala utvecklingsnämnden på onsdagen.

"Engagemang för minskad miljöpåverkan" är benämningen för inriktningen för projektbidrag till särskilda satsningar inför 2025. Inriktningen på projekten varierar mellan åren för att främja olika prioriterade utvecklingsområden i enlighet med den regionala utvecklingsstrategin.

På det här sättet kan föreningar söka projektbidrag till särskilda satsningar för minskad miljöpåverkan. Det kan exempelvis handla om kunskapshöjande insatser för lokalsamhället eller föreningens medlemmar. Sökande förening behöver inte vara knuten till en miljöorganisation, utan det kan även handla om exempelvis en idrottsförening, hembygdsförening eller kulturförening.

Bidrag kan beviljas med upp till 100 procent av projektets externa kostnader, dock högst 100 000 kronor.

Projektet ska rymmas inom något av följande områden:

  • Natur och biologisk mångfald.
  • Hållbar konsumtion och cirkulär ekonomi.
  • Minskad påverkan på klimatet.

Ansökan är öppen mellan 15 september - 15 november. Ansökan avser insatser som ska genomföras under 2025.

Ja till regional ANDTS-strategi i länet

Ett Kalmar län fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol, ett minskat tobaks- och nikotinbruk samt minskade skadeverkningar av överdrivet spelande. Det är målet i den nya regionala ANDTS-strategin som regionala utvecklingsnämnden ställde sig bakom. Inriktningen är att flytta fokus från sjukdom och behandling till hälsofrämjande och förebyggande insatser.

Målet är att med den nationella strategin som utgångspunkt jobba utifrån regionala och lokala förutsättningar i Kalmar län. I strategin beskrivs prioriterade områden och vilka aktörer som är centrala inom respektive sektor.

Strategin är en samverkan och har arbetats fram av Länsstyrelsen Kalmar län, länets kommuner, Region Kalmar län, Kommunförbundet Kalmar län och Polismyndigheten.

Uppdaterad 23 maj 2024 Lämna synpunkter på innehållet