Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Bild på tre EU-flaggor.
Pressmeddelande 2024-07-03

EU-miljoner till fyra projekt i Kalmar län

EU-miljoner landar i fyra projekt som berör Region Kalmar län. Projekten ska bland annat syfta till att öka hållbarheten i livsmedelskedjan och främja ökad elanvändning för att fasa ut fossila bränslen.

Totalt delar 21 projekt på 115 miljoner kronor. Av dessa öronmärks drygt 20 miljoner kronor till projekt i Kalmar län. Det beslutade Strukturfondsparterskapet för Småland och öarna nyligen.

Som en röd tråd genom projekten går olika former av hållbarhetsarbete.

– Med hjälp av EU-medel kan projekten växla upp arbetet med att öka hållbarhetsfokuset inom upphandling, livsmedel och energi, säger Maria Stegefors, projektutvecklare på Region Kalmar län.

EU-stödet ska bland annat stärka arbetet med mindre klimatavtryck och strategisk kompetensförsörjning inom industrin.

– I EU-projekt har du möjlighet att jobba ensam eller i samverkan med flera. Den gemensamma nämnaren är att slutresultatet ska vara betydelsefullt för hela samhället, säger Johan Lundbäck, projektutvecklare på Region Kalmar län.

Sedan tidigare har regionala utvecklingsnämnden även bifallit regionala utvecklingsmedel på totalt 14 miljoner kronor till de berörda projekten. Övrig finansiering kommer alltså från europeiska regionala utvecklingsfonden.

Bild på Maria Stegefors och Johan Lundbäck.

Projektutvecklarna Maria Stegefors och Johan Lundbäck.

Foto: Mattias Johansson

De fyra projekten som får EU-stöd:

  • Smarta Elsystem i Kalmar och Kronoberg tilldelas drygt 9,7 miljoner kronor. Projektet syftar till att främja ökad elanvändning för att fasa ut fossila bränslen genom sektorsövergripande planering, med fokus på resurseffektivitet, ökad konkurrenskraft och beredskap. Samverkansparter är Region Kalmar län och Region Kronobergs län, Energikontor Syd, plus länsstyrelserna i Kalmar och Kronobergs län. Även kommunerna och de kommunala energibolagen är delaktiga i projektet.
  • Smart upphandling och uppföljning för mindre klimatavtryck beviljas 3,1 miljoner kronor. Projektets övergripande mål är att länets kommuners offentliga upphandlingar aktivt bidrar i omställning till fossilfri, resurseffektiv och cirkulär produktion av varor och tjänster. Arbetet leds av kommunerna i Västervik och Kalmar.
  • Knappt 5,5 miljoner kronor går till Smart Elektrifiering – Produkter och System (SEPS). Bakom ansökan står Linnéuniversitet i samverkan med IUC Kalmar län och Campus Ljungby. Målet med projektet är att förbättra förutsättningarna för kompetensförsörjning och innovation inom kraftelektroniksektorn i Kronobergs och Kalmar län.
  • Projektet GODARE tilldelas nästan 2 miljoner kronor. Projektet syftar bland annat till att öka hållbarheten i livsmedelskedjan genom en satsning på innovation och utveckling av livsmedel baserade på växtbaserade/alternativa proteiner. Bakom projektet står Industriellt utvecklingscentrum (IUC) i Kalmar län.
Uppdaterad 3 juli 2024 Lämna synpunkter på innehållet